Afghan Uzbek (Sar-e Pol)

Gloss Citation Form Standardized Form
ash kúl ku̇l
back arqa arqa
bad yamån yamån
big buyük buyük
black qara qara
blood qan qan
blue kök kök
cloud bulut, abr bulut, abr
copper mis mis
cup piyale piyale
day kún ku̇n
door eşik, eşiy ešik, ešiy
dream tuş tuš
dry quruğ quruɣ
duck (bird) murğåbi, ördey murɣåbi, ördey
ear qulağ, qulaq qulaɣ, qulaq
east şarq šarq
egg tuxum tuxum
eight sekkiz sekkiz
eye köz köz
eyebrow qaş qaš
face bet, yüz bet, yüz
fat (noun) yağ yaɣ
few käm käm
five beş beš
foot ayağ ayaɣ
four tórt tȯrt
Friday cume ǰume
goat eşki eški
god (generic term) xuda xuda
good yaxşi yaxši
goose ğåz ɣåz
grape uzum uzum
hair såç såč
he, she, it u u
horse at, åt at, åt
house óy ȯy
how qaläy, qandağ qaläy, qandaɣ
hundred yüz yüz
I men men
ice yax yax
if ager ager
knee tize tize
lip läb läb
liver bağır baɣïr
money pul pul
moon ay ay
name at at
navel, bellybutton kindik, kindiy kindik, kindiy
nine toqqız toqqïz
north şamål šamål
nose burun burun
now alı, endi alï, endi
one bir bir
onion piyaz piyaz
ox okiz okiz
place yer, cåy yer, ǰåy
rabbit, hare qoyan qoyan
red qızıl qïzïl
sand qum qum
self óz ȯz
seven yetti yetti
seventy yetmiş yetmiš
sheep qoy qoy
short kaltä kaltä
six alti alti
sixty almış almïš
sky åsman, kök åsman, kök
small, little kiçiy, kiçkine kičiy, kičkine
snow qår qår
south cünub ǰünub
spring (season) bahar bahar
star yulduz yulduz
stirrup yüzengi yüzengi
stone, rock taş taš
summer yas, tabistån yas, tabistån
they ulä, ulär ulä, ulär
thousand miñ miŋ
three
throat boğız boɣïz
to ask sorä- sorä-
to be bol-, bo- bol-, bo-
to bite tişle- tišle-
to eat ye- ye-
to hit ur- ur-
to know bil- bil-
to laugh kül- kül-
to play oynä- oynä-
to run çap- čap-
to see kór-, kör- kȯr-, kör-
to sit oltir- oltir-
to stay qal- qal-
to take al- al-
to think oylä- oylä-
tomorrow erte erte
tongue (organ) til til
tooth tiş tiš
tree daraxt daraxt
two ikki ikki
we biz biz
Wednesday çarşenbe čaršenbe
west ğarb ɣarb
wet oł, uol ol, uol
what neme neme
wheat buğday buɣday
which qaysı qaysï
wide keñ keŋ
wind şamål šamål
with bilen bilen
wolf bori bori
word gäp gäp
year yıl yïl
yellow sarığ sarïɣ
113 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages