Search Results

lightning

молния
Blitz
éclair

27 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jалкын ďalkïn
Azerbaijani şimşək šimšäk
Chuvash ҫиҫӗм śiśĕm
Crimean Karaim йэшим yešim
Crimean Tatar yaşın, yıldırım, şemşek yašïn, yïldïrïm, šemšek
Fu-yü Gïrgïs šašlĭn šašlïn
Halych Karaim илдырым, йас ildïrïm, yas
Karachay-Balkar шыбыла, кёк джашнау. кёк чартлау šïbïla, kök ǰašnaw, kök čartlaw
Kazakh найзағай nayzaɣay
Khakas чалын, сағын čalïn, saɣïn
Khalaj čaqïn čaqïn
Krymchak yïldïrïm yïldïrïm
Kumandy-Kizhi чалгын, чалтрак čalgïn, čaltrak
Kumyk яшмын yašmïn
Kyrgyz чагылган, сыдырма čagïlgan, sïdïrma
Mrass Shor чажынақ čažïnaq
Nogay айындырык, ясын ayïndïrïk, yasïn
Sakha чаҕылҕан čaɣïlɣan
Siberian Tatar йәшен yäšen-
Soyot чаъһылған, сахилғаан čàhïlɣan, saxilɣaan
Telengit йалкы, дьалкы yalkï, ďalkï
Teleut чагын čagïn
Trakai Karaim илдырым, йас, йас-йаснавух, йас-йаснамах ildïrïm, yas, yas-yasnavux, yas-yasnamax
Turkish şimşek šimšek
Turkmen ýyldyrym yïldïrïm
Uzbek chaqmoq čaqmåq
Western Yugur c̢as, c̢aʰs c̣as, c̣aʰs

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses