Search Results

to write

писать
schreiben
écrire

48 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) bit- bit-
Altay сий-, чÿште- siy-, čüšte-
Azerbaijani yaz yaz
Baraba Tatar yaz- yaz-
Bashkir яҙ- yað-
Chuvash ҫыр- śïr-
Crimean Karaim йаз- yaz-
Crimean Tatar yaz- yaz-
Cuman čis- čiz-
Dolgan һуруй- huruy-
Fu-yü Gïrgïs biči- biči-
Georgian Urum yazier yaz-
Halych Karaim йаз- yaz-
Ili Salar pit- pit-
Ili Turki yaz- yaz-
Iranian Azeri yaz- yaz-
Jungar Tuvan biči-
Karachay-Balkar джаз- ǰaz-
Karakalpak жаз- žaz-
Kazakh жаз- žaz-
Khakas пас- pas-
Krymchak yaz- yaz-
Kumandy-Kizhi чаз- čaz-
Kumyk яз- yaz-
Kuu-Kizhi пиджи- piǰi-
Kyrgyz жаз- ǰaz-
Lower Chulym пазар-, цый- pazar-, tsïy-
Mishär Tatar ďaz-, yaz- ďaz-, yaz-
Mrass Shor пас- pas-
Nogay яз- yaz-
Nogay-Karagash чаз- čaz-
Ös šïy- šïy-
Qashqa’i yaz- yaz-
Sakha суруй- suruy-
Salar piɕde- pišʼde-
Siberian Tatar йас- yas-
Soyot бичи- biči-
Tatar яз- yaz-
Teleut пичи-, чий- piči-, čiy-
Tòfa шый- šïy-
Trakai Karaim йаз- yaz-
Tuba-Kizhi бити-, бичи- biti-, biči-
Turkish yaz- yaz-
Turkmen ýaz- yað-
Tuvan бижи- biži-
Urum (Azovian) йаз- yaz-
Uyghur يازماق yaz-
Uzbek yoz- yåz-

PT form *yaz-/yaŕ- likely meant to carve or engrave. Forms like biči- are borrowed from Mongolian бичих ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ.Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses