Chagatay

Gloss Citation Form Standardized Form
all همە hämmä
and و wä
animal جانور, حيوان jānwar, ḥaywān
apple المە alma
autumn, fall کوز küz
back آرقە arqa
bad يمان, بد yaman, bad
bear آيق ayiq
because چونکە čūnke
big چونک čoŋ
bird قوش quš
black قرا qara
blue کوک kök
bone سونکاک söŋäk
book کتاب kitāb
bread نان nan
camel توگە tögä
cat موشوک müšük
chicken مکيان makiyān
child بلا bala
cold ساوق sawuq
copper ميس mis
correct, right راست, توغرا rāst, toɣra
cow اينک inäk
daughter قيز qiz
day کون kün
eight سکز säkkiz
eighty سکسان säksän
eyebrow قاش qaš
fifty اليک ällik
five بش bäš
for اوچون učun
forty قيرق qirq
four تورت tört
he, she, it اول, او ul, u
hundred يوز yüz
I من män
nine توقوز toqquz
ninety توقسان toqsan
not ايماس emäs
one بر bir
seven يتى,يتە yättä, yätti
seventy يتميش yätmiš
six التە altä
sixty التميش, اتميش altmiš, atmiš
snow قار qar
star یولدوز yulduz
ten اون on
ten thousand تمن tümän
that اول, شو, شول ul/ol, šu, šul
there is بار bar
there is not يوق yoq
they اولار, الار ular, alar
thirty اوتوز ottuz
this بو bu
thousand مينک miŋ
three اوج üč
to ask سور- sor-
to be بول- bol-
to bite تيش- tiš-
to blow دم باس- dam bas-
to burn (intr.) کوى- köy-
to come کل- käl-/kel-
to cut کس- käs-
twenty يکرمە, يکرمى yigirmä, yigirmi
two اکى ikki
we بيز biz
with بيلان, برلە bilän, birlä
you (plural) سيزلار sizlär
you (singular) سن, سيز sän, siz

70 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages