Lopnor Uyghur

Gloss Citation Form Standardized Form
animal hayvan hayvan
apricot örük örük
autumn, fall küz küz
bear ayiq ayiq
blood qan qan
blue kök kök
bone söök söök
brain mee, megä mee, megä
camel tögö tögö
chicken taqu taqu
cold suq suq
deer keyik keyik
donkey ešäk ešäk
door išik išik
duck (bird) ö:dök ȫdök
ear qulaq qulaq
eighty säksän säksän
elbow čikänäk čikänäk
evening käč käč
eye qaraq qaraq
fat (noun) yaq yaq
few az az
fifty ällig ällig
fish baliq baliq
five bäš bäš
flower gül gül
for üčün üčün
forty qi:q qīq
fox tülkü tülkü
good yaxša yaxša
guts üčüü üčüü
hair sač sač
half yerim yerim
he, she, it o, u u
heart yüräk yüräk
horn (of an animal) müüs, müyüs müüs, müyüs
house öy öy
I män män
iron (metal) tömür tömür
lake köl köl
lion ši: šī
long uzun uzun
many tolo tolo
meat göš göš
milk süt süt
moon ay ay
mother inä inä
mountain taɣ taɣ
neck moyun moyun
nine toqquz toqquz
nose murun murun
one bir, biy, bi bir, biy, bi
pig toŋŋuz toŋŋuz
red qizil qizil
road, path, way yol yol
root yildiz yildiz
sand qum qum
sea deŋiz deŋiz
self öz öz
seven yetti yetti
sheep qoy qoy
six alti alti
small, little kičik kičik
star yulduz yulduz
stomach, belly qa:n qān
ten on on
there is not yoq yoq
they olo, ula(r) olo, ula(r)
thin ičke, inčke ičke, inčke
three üč üč
throat tamɣaq tamɣaq
tiger yolvas yolvas
to be bol- bol-
to bite tište- tište-
to die öl- öl-
to eat yä- yä-
to fall tüš- tüš-
to find tap- tap-
to flow aq- aq-
to give ber- ber-
to hear aŋla- aŋla-
to sleep uqta- uqta-
to smell ilda- ilda-
to stab čanč-, čänč-, čanči- čanč-, čänč-, čanči-
to swell išši- išši-
to take al- al-
tooth tiš tiš
twenty yigiymä yigiymä
two ikki ikki
water su su
we biz biz
wheat buɣday buɣday
white aq aq
with vilän vilän
wolf qarïšqur qarïšqur
year il il
yellow sariq sariq
yesterday tünüün tünüün
you (plural) siz, silä(r) siz, silä(r)
you (singular) sän sän

100 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages