Uyghur

Gloss Citation Form Standardized Form
all بارلىق، ھەممە، بارچە barliq, hämmä, barča
and ۋە، ھەم vä, häm
animal ھايۋان hayvan
ankle ئوشۇق ošuq
ant چۈمۈلە čümülä
apple ئالما alma
apricot ئۆرۈك örük
April ئاپرېل aprel
arm بىلەك biläk
arrow ئوق oq
ash كۈل kül
August ئاۋغۇست avɣust
autumn, fall كۈز küz
axe پالتا، جوتۇ palta, ǰotu
back دۈمبە، ئارقا dümbä, arqa
bad ئەسكى، يامان äski, yaman
badger قاغقىوغلاق qaɣqioɣlaq
ball توپ top
bark (of a tree) قوۋزاق qovzaq
barley ئارپا arpa
bear ئېيىق eyiq
beard ساقلا saqal
beaver قۇندۇز qunduz
bee ھەسەل ھەرىسى häsäl härisi
big چوڭ، يوغان، زور، كاتتا čoŋ, yoɣan, zor, katta
birch قېيىن qeyin
bird قۇش quš
black قارا qara
blanket يۇڭ ئەدىيلا، كىگىز، ئەدىيلا, يوتقان yuŋ ädiyal, kigiz, ädiyal, yotqan
blind ئەما، كور äma, kor
blood قان qan
blue كۆك kök
boat قېيىق، قولۋاق، كېمە، سەندەل qeyiq, qolvaq, kemä, sändäl
bone سۆڭەك söŋäk
book كىتاب kitab
bottom, below, under ئاستى، تېگى، تۈۋى asti, tegi, tüvi
bow (weapon) يا ya
brain مېڭە meŋä
bread بولكا، نان، ئاشلىق bolka, nan, ašliq
brick خىش، كېسەك xiš, kesäk
bridge كۆۋرۈك، قاڭشار kövrük, kaŋšar
bridle نوختا noxta
butterfly كېپىنەك kepinäk
calf موزاي mozay
camel تۆگە tögä
candle شام šam
cat مۈشۈك müšük
center, centre, middle ئوتتۇرا ottura
cheek مەڭىز mäŋz
cheese پىشلاق pišlaq
chest كۆكرەك kökräk
chicken چۈجە čüǰä
child كىچىك بالا kičik, bala
chin ئېڭەك eŋäk
claw تىرناق tirnaq
clay سېغىز seɣiz
cloud بۇلۇت bulut
coal كۆمۈر kömür
cockroach مايقۇرت, ھەسەن شېرىك, تاراقان mayqurt, häsän šerik, taraqan
cold سوغۇق soɣuq
color, colour رەڭ räŋ
copper مىس mis
correct, right توغرا toɣra
cotton كېۋەز, پاختا keväz, paxta
cow ئىنەك inäk
cradle بۆشۈك böšük
crane تۇرنا turna
cream قايماق qaymaq
crow, raven قاغا qaɣa
cup رومكا romki
daughter قىز qiz
dawn تاڭ taŋ
day كۈن kün
December دېكابىر dekabir
deep چوڭقۇر čoŋqur
deer بۇغا buɣa
dew شەبنەم šäbnäm
dirt, soil, earth تۇپراق tupraq
dirty پاسكىنا paskina
dog ئىت it
donkey ئېشەك ešäk
door ئىشىك išik
dough خېمىر xemir
dove, pigeon كەپتەر käptär
dream چۈش čuš
dry قۇرۇق quruq
duck (bird) ئۆردەك ördäk
dull (as a knife) ئۆتمەس، قاشاڭ ötmäs, qašaŋ
dust چاڭ ـ توزان čaŋ-tozan
dye بوياق boyaq
eagle بۈركۈت bürküt
ear قۇلاق qulaq
east شەرق، كۈن چىقىش šarq, kün čiqiš
egg تۇخۇم tuxum
eight سەككىز säkkiz
eighty سەكسەن säksän
elbow جەينەك ǰäynäk
empty قۇرۇق، بوش quruq, boš
end, finish ئاخىرى, ئۇچ axiri, uč
evening ئاخشام axšam
exterior, outside سىرت, تاش sirt, taš
eye كۆز köz
eyebrow قاش qaš
eyelash كىرپىك kirpik
face يۈز، چىراي yüz, čiray
far يىراق، ئۇزاق yiraq, uzaq
fast, quick تېز, ئىتتىك، ئىلدام tez, ittik, ildam
fat (noun) ياغ، ماي yaɣ, may
father دادا، ئاتا dada, ata
feather پەي، تۈك päy, tük
February فېۋرال fevral
feces پوق, گەندە poq, gändä,
felt يۇڭ ئەدىيلا، كىگىز yuŋ ädiyla, kigiz
few ئاز az
fifty ئەللىك ällik
finger بارماق barmaq
fingernail تىرناق tirnaq
fire ئوت، ئاتەش ot, atäš
fish بېلىق beliq
five بەش bäš
flour ئۇن un
flower گۈل gül
fly (insect) چىۋىن čivin
fog تۇماق tuman
foot پۇت put
footprint ئىز iz
for ئۈچۈن üčün
forehead پېشانه pešanä
forest ئورمان orman
fork ئارا ara
forty قىرىق qirq
four تۆت töt
fox تۈلكە tülkä
Friday جۈمە ǰümä
frog پاقا paqa
frost قىرو, ئۈششۈك qiro, üššük
fruit يېمىش، مېۋە yemiš, mevä
full لىق، تولۇق liq, toluq
garlic سامساق samsaq
glass (material) ئەينەك äynäk
goat ئۆچكە öčkä
god (generic term) تەڭرى، خۇدا täŋri, xuda
gold ئالتۇن altun
good ياخشى yaxši
goose غاز ɣaz
grape ئۈزۈم üzüm
grass ئوت ot
gray, grey كۈل رەڭ kül räŋ
green يېشىل yešil
guest مېھمان mehman
guts قورساق qorsaq
hail مۆلدۈر möldür
hair چاچ čač
half يېرىم yerim
hammer بولقا bolqa
hand قول qol
he, she, it ئۇ u
head باش، كاللا baš, kalla
heart يۈرەك، كۆڭۈل yüräk, köŋül
heavy ئېغىر eɣir
hedgehog كىرپە kirpä
heel ئۆكچە ökčä
hemp كەندىر kändir
here بۇ يەردە bu yärdä
hill دۆڭ döŋ
hole تۆشۈك töšük
honey ھەسەل häsäl
hoof تۇياق tuyaq
horn (of an animal) مۈڭگۈز müŋgüz
horse ئات at
house ئۆي öy
how قانداق qandaq
hundred يۈز yüz
husband ئېر er
I مەن män
ice مۇز muz
if ئەگەر ägär
interior, inside ئىچى iči
interval, between ئارا ara
iron تۆمۈر tömür
island ئارال aral
January يانۋار yanvar
July ئىيۇل iyul
June ئىيۇن iyun
juniper ئارچا arča
kidney بۆرەك böräk
knee تىز tiz
knife پىچاق pičaq
lake كۆل köl
lamb پاقلان، قوزا paqlan, qoza
lead (metal) قوغۇشۇن qoɣušun
leaf ياپراق yapraq
left سول sol
leg پاچاق pačaq
lightning چاقماق čaqmaq
lion شىر šir
lip كالپۇك، لەۋ kalpuk, läv
liver جىگەر ǰigär
long ئۇزۇن uzun
louse پىت pit
lung ئۆپكە öpkä
lynx سۈلەيسۈن süläysün
man (adult male) ئەر är
many كۆپ köp
maple ئېرەن erän
March مارش mars
mare بايتلا، بىيە baytla, biyä
marmot سۇغۇر, تارباغان suɣur, tarbaɣan
May ماي may
meat گۆش göš
melon قوغۇن qoɣun
milk سۈت süt
millet تۈگه, سۆك tügä, sök
mint يالپۇز yalpuz
Monday دۈشەنبە düšänbä
money پۇل pul
moon ئاي ay
morning ئەتىگەن ätigän
mosquito پاشا paša
moss مۇخ mux
most ئەڭ äŋ
mother ئانا، ئاپا ana, apa
mountain تاغ taɣ
mouse چاشقان čašqan
moustache بۇرۇت burut
mouth ئېغىز eɣiz
mulberry ئۈجمە, تۇت, جۈجەم üǰmä, tut, ǰüǰäm
mushroom موگۇ mogu
naked يالىڭاچ؛ قىپيالىڭاچ؛ ئوچۇق yalingač, qipyalingač, očuq
name ئىسىم، نام، ئات isim, nam, at
narrow تار tar
navel, bellybutton كىندىك kindik
near, close يېقىن yeqin
neck بويۇن boyun
needle يىڭنە yiŋnä
nest ئۇۋا uva
net تور tor
new يېڭى yeŋi
night تۈن، كېچە tün, kečä
nine توققۇز toqquz
ninety توقسان toqsan
noon چۈش čüš
north شىمال šimal
nose تۇمشۇق، بۇرۇن tumšuq, burun
not ئەمەس ämäs
November نويابىر noyabir
now ھازىر، ئەمدى hazir, ämdi
nut, walnut ياڭاق yaŋaq
oak دۇپ, ئىمەن, ئارار dup, imän, arar
oats سۇلۇ sulu
October ئۆكتەبىر öktäbir
old قېرى، كونا qeri, kona
one بىر bir
onion پىياز piyaz
orphan يېتىم yetim
other باشقا bašqa
otter قۇندۇز، قاما qunduz, qama
owl ھۇۋقۇش، مۈشۈكياپىلاق huquš, müšükyapilaq
ox بۇقا، كالا buqa, kala
palate (roof of the mouth) تاڭلاي taŋlay
palm (of hand) ئالقان alqan
person ئادەم، كىشى، شەخس adäm, kiši, šäxs
pig چوشقا čošqa
pillow ياستۇق yastuq
pine قارىغاي qariɣay
place ورۇن، جاي، يەر orun, ǰay, yer
poison زەھەر, ئوغا zähär, oɣa
poplar تېرەك teräk
pus يىرىڭ yiriŋ
rabbit, hare توشقان tošqan
rain يامغۇر yamɣur
red قىزىل qizil
reindeer بۇغا toɣa
rib قوۋۇرغا qovurɣa
rice شلا، گۈرۈچ sal, gürüč
rich باي bay
right (side) ئوڭ
ring ئۈزۈك üzük
river دەريا därya
road, path, way يول yol
root يىلتىز yiltiz
rope ئارغامچا، ئارقان، تانا، تىزىق arɣamča, arqan, tana, tiziq
rotten چىرىگەن čirigän
round يۇمىلاق، دۈگىلەك tumilaq, dügiläk
rust دات dat
rye قارا بۇغداي qara buɣday
saddle ئېگەر egär
salt تۇز tuz
sand قۇم qum
Saturday شەنبە šänbä
saw (tool) هەرە härä
sea دېڭىز deŋiz
seed ئۇرۇق uruq
self ئۆز öz
September سىنتەبىر sentäbr
seven يەتتە yättä
seventy يەتمىش yätmiš
shadow سايە sayä
sharp (as a knife) ئىتتىك ittik
sheep قوي qoy
shirt كۆڭلەك köŋläk
short قىسقا qisqa
shoulder مۈرە، دولا mürä, dola
shovel گۈرجەك, كۈرەك gürčäk, küräk
side, beside يان, تەرەپ, ياقا yan, täräp, yaqa
silk ئىپەك ipäk
silver كۈمۈش kümüš
since بۇيان, بېرى buyan, beri
sinew پەي, سىڭىر čäy, siŋir
six ئالتە altä
sixty ئاتمىش altmiš
skin تېرە terä
sky ئاسمان، كۆك asman, gök
slow ئاستا asta
small, little كىچىك kičik
smoke ئىس، تۈتۈن is, tütün
smooth سىلىق، پارقىراق siliq, parqiraq
snake يىلان yilan
snow قار qar
soft يۇمشاق yumšaq
sole (of foot) تاپان tapan
some بىرئاز، بەزى bir az, bäzi
son ئوغۇل oɣul
south جەنۇب ǰänub
sparrow قۇشقاچ qošqač
spider ئۆمۈچۈك ömüčük
spindle ئۇرچۇق, يىك určuq, yik
spleen تلا tal
spoon قوشۇق qošuq
spring (season) باھار bahar
squirrel تىيىن tiyin
stallion ئەركەك ئات ärkäk at
star يۇلتۇز yultuz
stick تاياق tayaq
stirrup ئۈزەڭگە üzäŋgä
stomach, belly ئاشقازان، قورساق ašqazan, qorsaq
stone, rock تاش taš
straight ئۇدۇل، تۈز udul, tüz
straw پاخلا paxal
strawberry بۆلجۈرگەن bölǰürgän
strong كۈچلۈك küčlük
summer ياز yaz
sun قۇياش quyaš
Sunday يەكشەنبە yäkšänbä
swan ئاق قۇ aq qu
sweat تەر tär
sword قىلىچ qilič
tail قۇيرۇق quyruq
tall ئېگىز egiz
ten ئون on
that ئاۋۇ, ئۇ avu, u
there ئاۋۇ يەردە، ئۇ جايدا، ئۇ يەرگە avu yärdä, uǰayda, u yärdä
there is بار bar
there is not يوق yoq
they ئۇلار ular
thick قېلىن qelin
thief ئوغرى oɣri
thigh يوتا yota
thin ئورۇق، ئاۋاق oruq, avaq
thirty ئوتتۇز ottuz
this ماۋۇ, بۇ mavu, bu
thousand مىڭ miŋ
thread يىپ yip
three ئۈچ üč
throat گال، بوغۇز gal, boɣaz
thunder گۈلدۈرماما güldürmama
Thursday پەيشەنبە päyšanbä
tiger يولۋاس yolvas
tin قەلەي qäläy
to arrive يېت- ,كەل- käl-, yät-
to ask سورىماق sori-
to be بولماق bol-
to be born تۇغ- tuɣ-
to bite چېقىۋالماق، چىشلىمەك čeqiv al-, čišli-
to blow پۈۋلى- püfli-
to breathe نەپەس ئالماق، نەپەسلەنمەك، دەم ئالماق näpäs al-, näpäslä-, däm al-
to burn (intr.) كۆيمەك köy-
to close ياپماق yap-
to come كەلمەك käl-
to count سانىماق sani-
to cry, weep يىغلىماق yiɣla-
to cut كەسمەك käs-
to die ئۆلمەك öl-
to dig كولىماق، قازماق kuli-, qaz-
to drink ئىچمەك ič-
to eat يېمەك ye-
to fall چۈشمەك čüš-
to fear, be afraid قورقماق qorq-
to fight جەڭ قىلماق، ئۇرۇش قىلماق ǰäŋ qil-, uruš qil-
to find تاپماق tap-
to float لەپىلدىمەك، لەيلىمەك läpildi-, lätli-
to flow ئاقماق aq-
to fly ئۇچماق uč-
to freeze مۇزلىماق muzla-
to give بەرمەك bär-
to go بارماق bar-
to grow ئۆس- ös-
to hear ئاڭلىماق، تىڭشىماق aŋla-, tiŋši-
to hit ئۇرماق ur-
to hold تۇتماق tut-
to hunt ئوۋلىماق ovli-
to jump سەكرىمەك säkrä-
to kill ئۆلتۈرمەك öltür-
to know بىلمەك bil-
to laugh كۈلمەك kül-
to learn ئۆگەنمەك ögän-
to lie (as in a bed) ياتماق yat-
to live تۇرماق، ياشىماق tur-, yaši-
to open ئاچماق ač-
to play ئوينىماق oyni-
to pull تارتماق tart-
to push ىتتىرمەك، باسماق ittir-, at-
to read ئوقۇماق oqu-
to rub سۈرتمەك sürt-
to run يۈگۈرمەك، چاپماق yügür-, čap-
to say دېمەك، ئېيتماق de-, eyt-
to scratch تاتىلىماق tatili-
to see كۆرمەك kör-
to sell ساتماق sat-
to sew تىكمەك tik-
to sing ناخشا وقۇ- naxša oqu-
to sit ئولتۇرماق oltur-
to sleep ئۇخلىماق uxla-
to smell پۇرىماق puri-
to spit تۈكۈرمەك tükür-
to split يارماق، يېرىلماق yar-, yeril-
to squeeze قىستىماق qisti-
to stab سانجىماق sanǰi-
to stand تۇرماق tur-
to stay kal- kal-
to suck شورىماق، سۈمۈرمەك، ئەممەك sori-, sümür-, äm-
to swell كۆپمەك، ئىششىماق köp-, išši-
to swim سۇ ئۈزمەك su üz-
to take ئالماق al-
to think ئويلىماق oyli-
to throw تاشلىماق، ئاتماق، چاچماق tašli-, at-, čač-
to tie باغلىماق baɣli-
to turn (intransitive) ئايلانماق aylan-
to vomit قۇسماق qus-
to walk ماڭماق maŋ-
to want خالىماق xala-
to wash يۇماق yu-
to weave توقۇماق toqu-
to wipe سۈرتمەك sürt-
to write يازماق yaz-
today بۈگۈن bügün
tomorrow ئەتە ätä
tongue (organ) تىل til
tooth چىش čiš
top, above, over ئۈست üst
tree دەرەخ däräx
Tuesday سەيشەنبە säyšanbä
turtle تاشپاقا tašpaqa
twenty يىگىرمە yigirmä
two ئىككى ikki
urine سۈيدۈك süydük
valley ۋادی, جىلغا vadi, ǰilɣa
vein تومۇر tomur
very ناھايىتى، كۆپ، بەك bahayiti, köp, bäk
waist بەل bäl
warm يىلمان، يىللىق، ئىسسىق yilman, yilliq, issiq
water سۇ su
wave دولقۇن dolqun
wax موم mom
we بىز biz
wedding توي toy
Wednesday چارشەنبە čaršanbä
well قۇدۇق quduq
west غەرب، كۈنپېتىش ɣärb, künpetiš
wet ھۆل höl
what نېمە nemä
wheat بۈغداي buɣday
wheel چاق čaq
when قاچان qačan
where قەيەر qäyär
which قايسى qaysi
white ئاق aq
who كىم kim
why نېمە ئۈچۈن، نېمە سەۋەبتىن، نېمىشقا nimä üčün, nimä säväbin, nimišqa
wide كەڭ käŋ
wife رەپىقە، خوتۇن räpiqä, xotun
willow تال، سۆگەت tal, sögät
wind شامال šamal
wing قانات qanat
winter قىش qiš
with بىلەن bilän
wolf بۆرە börü
woman ئايال ayal
wool يۇڭ yuŋ
word سۆز söz
work خىزمەت، ئەمگەك، مەشغۇلات، كەسىپ، ئىش xizmät, ämgäk, mäšɣulat, käsip, iš
worm قۇرت qurt
wrist بېغىش beɣiš
year يىل yil
yellow سېرىق seriq
yesterday تۈنۈگۈن tünügün
you (plural) سەنلەر, سىلەر, سىزلەر sänlär, silär, sizlär
you (singular) سەن, سىز, سىلى sän, siz, sili
zero نۆل nöl

499 forms returned.

Click table headers to sort.Compare Languages