Search Results

79 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) bɨr bïr
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) bir bir
Afšār-e Nānakčī bir
Alabugat Tatar бір bir
Altay бир bir
Altay Tuvan bir, ber bir, ber
Azerbaijani bir bir
Baraba Tatar пир, бир pir, bir
Bashkir бер ber
Chagatay بر bir
Chanto Uyghur bi:, ber bī, ber
Chuvash пӗр, пӗрре pĕr, pĕrre
Crimean Karaim бир bir
Crimean Tatar bir bir
Crimean Tatar-Coastal Dialect bɨr bïr
Crimean Tatar-Orta Dialect bir bir
Crimean Tatar-Steppe Dialect bɨr bïr
Cuman bir bir
Dåyï bır bïr
Dolgan биир biir
Dukhan pir pir
Fu-yü Gïrgïs bĭr bïr
Gagauz bir bir
Georgian Urum bir bir
Halych Karaim бир bir
Ili Salar bir bir
Ili Turki bir bir
Iraqi Turcoman bir bir
Jungar Tuvan bir
Kalmak бір, бр bir, br
Karachay-Balkar бир bir
Karakalpak bir bir
Karakhanid bir bir
Kazakh бір bir
Khakas pĭr
Khalaj
Khorasani Turkic - NW Dialect bịr, bịri bịr, bịri
Krymchak bir bir
Kumandy-Kizhi пир pir
Kumyk бир bir
Kuu-Kizhi пир, бир, мир, вир pir, bir, mir, vir
Kyrgyz бир bir
Lopnor Uyghur bir, biy, bi bir, biy, bi
Lower Chulym pir pir
Mishär Tatar ber, br ber, br
Mogholi bį⁴r bįr
Mrass Shor пир pir
Nogay бир bir
Nogay-Karagash бір bir
Oghuz Uzbek bĭr bĭr
Old Uyghur bir bir
Orkhon Turkic bīr bīr
Ös pir pir
Pamir Kyrgyz bí̆r, bir, pĭr, v̇ır, v̇ĭr, vir bĭ̮r, bir, pĭr, wïr, wĭr, vir
Qashqa’i bir, yek bir, yek
Sakha биир biir
Salar br̥, br̥, pr̥, buri* br̥, br̥, pr̥, buri
Siberian Tatar пер per
Sonqori yäk, bịr yäk, bịr
Soyot бір bĭr
Tashkent Uzbek bir bir
Tatar бер ber
Telengit бip bĭr
Teleut пир pir
Tobol-Irtysh Tatar пер per
Tòfa бір, бірәә bir, birää
Trakai Karaim бир bir
Tuba-Kizhi пир, бир pir, bir
Tuha bir bir
Turkish bir bir
Turkmen bir bir
Tuvan бир bir
Urum (Azovian) бир bir
Uyghur بىر bir
Uzbek bir bir
Volga Bolgar bīr bīr
Western Yugur pïr pïr
Xyzyl пир prr
Yurt Tatar бір bir

one

один ein un یک нэг

Swadesh list no. 22 Doerfer list no. 580


PT form *bir, *bīr. PT exhibited long and short forms of numerals, a feature still found in Chuvash.

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses