Search Results

74 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) siz siz
Afšār-e Nānakčī sizlär sizlär
Alabugat Tatar сіз siz
Altay слер sler
Altay Tuvan sele:r selēr
Azerbaijani siz siz
Baraba Tatar сис, силäр sis, silär
Bashkir һеҙ heð
Chagatay سيزلار sizlär
Chanto Uyghur sïz sïz
Chuvash эсир esir
Crimean Karaim сиз siz
Crimean Tatar siz, sizler siz, sizler
Cuman six siz
Dobrujan Tatar síz, sízler sĭz, sĭzler
Dolgan эһиги ehigi
Dukhan siler siler
Fu-yü Gïrgïs sirĭr, sïrer sirïr, sïrer
Gagauz siz siz
Georgian Urum siz siz
Halych Karaim сиз siz
Ili Salar sele sele
Ili Turki senlär, sizlär senlär, sizlär
Iranian Azeri siz siz
Iraqi Turcoman siz siz
Jungar Tuvan siler
Kalmak слер sler
Karachay-Balkar сиз siz
Karakalpak сиз siz
Karakhanid siz siz
Kazakh сіз, сендер, сіздер siz, sender, sizder
Khakas sĭrer
Khalaj siz, sizlär siz, sizlär
Khorasani Turkic - NW Dialect siz siz
Kipchak Uzbek сьләр sĭlär
Kondoma Shor сеер seer
Krymchak siz, sizler, sizlär siz, sizler, sizlär
Kumandy-Kizhi снер, снир, слер sner, snir, sler
Kumyk сиз siz
Kuu-Kizhi слер, снер sler, sner
Kyrgyz силер, сиздер siler, sizder
Lopnor Uyghur siz, silä(r) siz, silä(r)
Mishär Tatar sez sez
Mogholi sį⁴llä⁴r, sįzlä⁴r, sį⁴z sįllär, sįzlär, sįz
Mrass Shor силер siler
Nogay сиз siz
Nogay-Karagash сіз siz
Oghuz Uzbek сьзлә, siz, sizä sĭzlä, siz, sizä
Old Uyghur siz, sänlär siz, sänlär
Orkhon Turkic siz siz
Ös silär silär
Pamir Kyrgyz siler, siz siler, siz
Sakha эһиги ehigi
Salar sǝlǝr sǝlǝr
Siberian Tatar сес ses
Sonqori siz siz
Soyot силер, силәр siler, silär
Tashkent Uzbek sila silä
Tatar сез sez
Teleut сер ser
Tobol-Irtysh Tatar сес ses
Tòfa сілер sĭler
Tomsk Tatar силер siler
Trakai Karaim siź siź
Tuba-Kizhi силер, слер siler, sler
Tuha siler siler, silerler
Turkish siz siz
Turkmen siz θið
Tuvan силер siler
Urum (Azovian) сиз siz
Uyghur سەنلەر, سىلەر, سىزلەر sänlär, silär, sizlär
Uzbek siz siz
Western Yugur selir selir
Yurt Tatar сез sez

you (plural)

вы ihr, Sie vous

Swadesh list no. 5 Doerfer list no. 569


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses