Search Results

77 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) sen sen
Afšār-e Nānakčī sȧn sȧn
Alabugat Tatar сен sen
Altay сен sen
Altay Tuvan sen sen
Azerbaijani sən sän
Baraba Tatar сĕн, син sĕn, sin
Bashkir һин hin
Chagatay سن, سيز sän, siz
Chuvash эсӗ esĕ
Crimean Karaim sen sen
Crimean Tatar sen sen
Crimean Tatar-Coastal Dialect sen sen
Crimean Tatar-Orta Dialect sen sen
Crimean Tatar-Steppe Dialect sen sen
Cuman sen sen
Dobrujan Tatar sen sen
Dolgan эн en
Dukhan sen sen
Fu-yü Gïrgïs sin, sïn sin, sïn
Gagauz sän sän
Georgian Urum syän syän
Halych Karaim сэн sen
Ili Salar sɛn, sen sän, sen
Ili Turki sen, siz sen, siz
Iranian Azeri sän sän
Iraqi Turcoman sen sen
Jungar Tuvan sen
Kalmak сен sen
Karachay-Balkar сен sen
Karakalpak сен sen
Karakhanid sän, siz sän, siz
Kazakh сен sen
Khakas sin
Khalaj sän sän
Khorasani Turkic - NW Dialect sän sän
Kipchak Uzbek сен sen
Krymchak sen sen
Kumandy-Kizhi сен, син sen, sin
Kumyk сен sen
Kuu-Kizhi сен sen
Kyrgyz сен, сиз sen, siz
Lopnor Uyghur sän sän
Mishär Tatar sin, sen sin, sen
Mogholi sį¹n, sẹn sįn, sẹn
Mrass Shor сен sen
Nogay сен sen
Nogay-Karagash сен sen
Oghuz Uzbek сән sän
Old Uyghur sän, s(ä)n sän
Orkhon Turkic sän sän
Ös sän sän
Pamir Kyrgyz sen, siz sen, siz
Qashqa’i sän sän
Sakha эн en
Salar sän, sai* sän, say
Siberian Tatar син sin
Sonqori
Soyot сен sen
Tashkent Uzbek san, siz sän, siz
Tatar син sin
Teleut сен sen
Tobol-Irtysh Tatar син sin
Tòfa сен sen
Tomsk Tatar син sin
Trakai Karaim сень śeń
Tuba-Kizhi сен sen
Tuha sen sen
Turkish sen sen
Turkmen sen θen
Tuvan сен sen
Urum (Azovian) сен sen
Uyghur سەن, سىز, سىلى sän, siz, sili
Uzbek sen sen
Western Yugur sen sen
Xyzyl сен sen
Yurt Tatar син sin

you (singular)

ты du tu

Swadesh list no. 2 Doerfer list no. 566


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses