Search Results

all

весь
alle
tout

Swadesh list no. 17
Doerfer list no. 578

61 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) hamma, tamɔm hamma, tamåm
Altay бастыра, ончо, ÿзе bastïra, ončo, üze
Altay Tuvan бүхү büxü
Azerbaijani hamı, bütün, tamam, hǝr hamï, bütün, tamam, här
Baraba Tatar пӧ̆тӗн, бӧ̆тӗн, пӱтӱн, парлық pö̆tĕn, bö̆tĕn, pütün, parlïq
Bashkir бөтә, бөтөн, тотош, барлыҡ, барса, буйы, барыһы bötä, bötön, totoš, barlïq, barsa, buyï, barïhï
Chagatay همە hämmä
Chanto Uyghur amie:z, ükün amiēz, ükün
Chuvash пӗтӗм pĕtĕm
Crimean Karaim bütun bütun
Crimean Tatar bütün, cümle, ep bütün, ǰümle, ep
Crimean Tatar-Coastal Dialect bütün bütün
Crimean Tatar-Orta Dialect butu̇n butu̇n
Crimean Tatar-Steppe Dialect butun butun
Cuman barče barče
Dolgan bar, bary bar, barï
Dukhan hamək, püʰxə hamək, püʰxə
Fu-yü Gïrgïs baarsĭ baarsï
Gagauz hepsi hepsi
Georgian Urum äp äp
Halych Karaim битин, барца, бары bitin, bartsa, barï
Ili Salar bar, hɛmmɛ, ɪço bar, hämmä, ĭśo
Ili Turki ämmä ämmä
Jungar Tuvan büdün
Karachay-Balkar бары barï
Karakalpak бәри, барлығы bäri, barlïɣï
Kazakh бәрі bäri
Khakas pray
Khalaj kull, vāri, tämām, pāk kull, vāri, tämām, pāk
Krymchak epsi epsi
Kumandy-Kizhi барчан, ончо barčan, ončo
Kumyk бары barï
Kuu-Kizhi пачан, пастыра, кӧдӧрӧ pačan, pastïra, ködörö
Kyrgyz баари baari
Mishär Tatar bar, bar-da, sayïn, hämmä, här bar, bar-da, sayïn, hämmä, här
Mogholi hȧmȧ hȧmȧ
Mrass Shor тӱгезе tügeze
Nogay савлай, бари, болганы, аьр savlay, bari, bolganï, är
Nogay-Karagash бәрі bäri
Old Uyghur kamag, alku, arka, kop, bütüg, bütün, yapa, adrok kamag, alku, arka, kop, bütüg, bütün, yapa, adrok
Ös parča, tügede parča
Qashqa’i varï varï
Sakha бары, бүтүн barï, bütün
Salar hemme, yuguasi* hemme, yüguasi
Siberian Tatar пөтөн, әммә pötön, ämmä
Sonqori ha̮ʹmị ha̮ʹmị
Soyot бүгедә, барша, шупту, шупты bügedä, barša, šuptu, šuptï
Tatar барлык barlïk
Teleut ончо, тугезе ončo, tügeze
Tòfa төді, төдү tödi, tödü
Trakai Karaim biutiuń bʼuťuń
Tuba-Kizhi кӧдӱрези, барчан, бастыразы ködürezi, barčan, bastïrazï
Tuha tödɨ tödï
Turkish bütün, tüm bütün, tüm
Turkmen bütin, ähli, bary, hemmesi bütin, ähli, barï, hemmeθi
Tuvan бүгү, хамык, шупту bügü, xamïk, šuptu
Urum (Azovian) алай, җеми, җемми, җӱмне, эп, бӱтӱн alay, ǰemi, ǰemmi, ǰümne, ep, bütün
Uyghur بارلىق، ھەممە، بارچە barliq, hämmä, barča
Uzbek barcha, hamma, butun, bari, borliq bärčä, hämmä, bu̇tu̇n, bäri, bårliq
Western Yugur xosï xosï
Xyzyl парше, паршезы parše, paršezi

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses