Search Results

65 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) yamån yamån
Afšār-e Nānakčī pis pis
Altay јаман, коомой, уйан ďaman, koomoy, uyan
Altay Tuvan baɣai baɣai
Azerbaijani pis, xarab pis, xarab
Baraba Tatar yaman yaman
Bashkir алама, насар, яман alama, nasar, yaman
Chagatay يمان, بد yaman, bad
Chanto Uyghur yama:n yamān
Chuvash япӑх, начар yapăx, načar
Crimean Karaim йаман yaman
Crimean Tatar yaramay, fena, osal, yaman yaramay, fena, osal, yaman
Cuman yaman yaman
Dobrujan Tatar yaman, yaraman yaman, yaraman
Dolgan kuhagan, kugagan, mökü kuhagan, kugagan, mökü
Dukhan paʰk paʰk
Fu-yü Gïrgïs jabĭl, yabĭl ǰabïl, yabïl
Gagauz prost, kötü prost, kötü
Georgian Urum qöti k’öti
Halych Karaim йаман yaman
Ili Salar jaman, jɛmɛn, ɛski yaman, yämän, äski
Ili Turki yaman yaman
Iranian Azeri pis pis
Iraqi Turcoman bed, beter, fena, ḫarab, köti̭ bed, beter, fena, xarab, kötĭ
Jungar Tuvan bagay bagay
Karachay-Balkar аман aman
Karakalpak жаман, нашар žaman, našar
Karakhanid ēsīz, yawuz, yawlaq, yaman, yunčiɣ, tas, aliɣ, örän ēsīz, yawuz, yawlaq, yaman, yunčiɣ, tas, aliɣ, örän
Kazakh жаман žaman
Khakas хомай, чабал xomay, čabal
Khalaj bäd, pīs, pēs bäd, pīs, pēs
Khorasani Turkic - NW Dialect pịs pịs
Krymchak yaman yaman
Kumandy-Kizhi ньаман, дьаман, наман, чаман ńaman, d’aman, naman, čaman
Kumyk яман yaman
Kuu-Kizhi ньаман ńaman
Kyrgyz жаман, начар, сапатсыз ǰaman, načar, sapatsïz
Lopnor Uyghur yama, äski yama, äski
Mishär Tatar yaman, kem yaman, kem
Mogholi gändä⁴, ya̮⁶ma̮⁶n gändä, ya̮ma̮n
Mrass Shor чабал čabal
Nogay яман yaman
Nogay-Karagash тчаман, джаман, йаман tčaman, ǰaman, yaman
Old Uyghur yavlak, yavız, ayıg, yaman, yolba, akužal, alıg, esiz, turı yavlak, yavïz, ayïg, yaman, yolba, akužal, alïg, esiz, turï
Ös šübür šübür
Qashqa’i yaman yaman
Sakha куһаҕан kuhaɣan
Salar yemen yemen
Siberian Tatar йаман yaman
Sonqori xärā̮b xärā̮b
Soyot паъқ pàq
Tatar начар, яман načar, yaman
Teleut јаман d’aman
Tòfa баъһай bàhay
Trakai Karaim йаман yaman
Tuba-Kizhi дьаман d’aman
Tuha baʰk baʰk
Turkish kötü kötü
Turkmen erbet, ýaman erbet, yaman
Tuvan багай bagay
Urum (Azovian) фена, йаман fena, yaman
Uyghur ئەسكى، يامان äski, yaman
Uzbek yomon yåmån
Western Yugur yüs, ʐïq yüs, ẓïq
Xyzyl хомай, явал xomay, yaval

bad

плохой schlecht mal

Swadesh list no. 186 Doerfer list no. 473


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses