Search Results

48 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay тере, чöбрö tere, čöbrö
Azerbaijani qabıq gabïg
Baraba Tatar чоҕырма čoɣïrma
Bashkir ҡайыр, ҡабыҡ qayïr, qabïq
Chuvash хупӑ, хуйӑр xupă, xuyăr
Crimean Karaim къабукъ qabuq
Crimean Tatar qabuq qabuq
Crimean Tatar-Coastal Dialect qabuq qabuq
Crimean Tatar-Orta Dialect qabuq qabuq
Crimean Tatar-Steppe Dialect qabɨq qabïq
Gagauz kab, kabuk kab, kabuk
Georgian Urum kara, chalɯnɯn ɣabuɣi, aɣadzhɯn üsti, aɣadzhɯn posti kara, čalïnïn ɣabuɣi, aɣaǰïn üsti, aɣaǰïn posti
Halych Karaim кабук kabuk
Iraqi Turcoman ḳābṷġ qābŭɣ
Jungar Tuvan žöbüree žöbüree
Karachay-Balkar къабукъ qabuq
Karakalpak қабық qabïq
Karakhanid qās, qāz, qasuq, qaḏiz qās, qāz, qasuq, qaðiz
Kazakh қабық qabïq
Khakas хахпас xaxpas
Khalaj as as
Krymchak qabuq qabuq
Kumandy-Kizhi чобырга čobïrga
Kumyk къабукъ qabuq
Kuu-Kizhi кагаш kagaš
Kyrgyz кабык kabïk
Mrass Shor қақпаш qaqpaš
Nogay кабык kabïk
Old Uyghur kadız, kas kadïz, kas
Ös čamaɣ čamaɣ
Sakha хатырык xatïrïk
Salar dailigaohou* daligåxow
Siberian Tatar ҡабыҡ qabïq
Soyot чөъһирәә, чөъһрәә čö̀hirää, čö̀hrää
Tatar кабык kabïk
Teleut чобырға čobïrɣa
Tòfa чөъпрәә čö̀prää
Trakai Karaim кабух kabux
Tuba-Kizhi кааза kaaza
Tuha čöhu̇rɛɛ čöhu̇rɛɛ
Turkish kabuk kabuk
Turkmen gābyk gabïk
Tuvan чөвүрээ čövüree
Urum (Azovian) хабух xabux
Uyghur قوۋزاق qovzaq
Uzbek qobiq qåbiq
Western Yugur qʰaztïq qʰaztïq
Xyzyl хахпаш xaxpaš

bark (of a tree)

кора Rinde écorce

Swadesh list no. 58


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses