Search Results

69 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) buyük buyük
Afšār-e Nānakčī bäyịk bäyịk
Altay jаан ďaan
Altay Tuvan uləɣ uləɣ
Azerbaijani böyük böyük
Baraba Tatar piyik, püyik, ulı piyik, püyik, ulï
Bashkir ҙур, эре, дәү ður, ere, däẅ
Chagatay چونک čoŋ
Chanto Uyghur čoŋ čoŋ
Chuvash пысӑк pïsăk
Crimean Karaim бийик, бӱйӱк, balaban biyik, büyük, balaban
Crimean Tatar büyük, balaban, iri büyük, balaban, iri
Crimean Tatar-Coastal Dialect büjük büyük
Crimean Tatar-Orta Dialect bujuk buyuk
Crimean Tatar-Steppe Dialect bijk biyk
Cuman oulu ulu
Dobrujan Tatar balaban balaban
Dolgan ulakan ulakan
Dukhan uləɣ uləɣ
Fu-yü Gïrgïs uluh ulux
Gagauz büük büük
Georgian Urum böüq böük’
Halych Karaim бийик biyik
Ili Salar bijgi, biji, bijix, ʝadaχ, joʁan biygi, biyi, biyix, źadax, yoɣan
Ili Turki čoŋ čoŋ
Iraqi Turcoman bȫyṷ̈g bȫyü̆g
Jungar Tuvan žoon, ulug, uluu
Karachay-Balkar уллу ullu
Karakalpak үлкен, ири ülken, iri
Karakhanid uluɣ, bäḏük, tuwuz uluɣ, bäðük, tuwuz
Kazakh үлкен ülken
Khakas uluɣ
Khalaj büdük, yekkä büdük, yekkä
Khorasani Turkic - NW Dialect katạ, behe⁵y katạ, behey
Kipchak Uzbek уллъ ullï
Krymchak buyuk, büyük, balaban buyuk, büyük, balaban
Kumandy-Kizhi улу, улуг ulu, ulug
Kumyk уллу, аслам ullu, aslam
Kuu-Kizhi улу, улуг, улы ulu, ulug, ulï
Kyrgyz чоң, ири čoŋ, iri
Lopnor Uyghur čoŋ, yoɣon čoŋ, yoɣon
Lower Chulym ulug ulug
Mishär Tatar ulu, zur, büyük, büyek, biyek, biyik ulu, zur, büyük, büyek, biyek, biyik
Mogholi katta katta
Mrass Shor улуғ uluɣ
Nogay уьйкен üyken
Nogay-Karagash нән nän
Oghuz Uzbek уллъ, ūllï̆ ullï, ūllï̆
Old Uyghur ulug, bädük, maha ulug, bädük, maha
Ös uluɣ uluɣ
Sakha улахан ulaxan
Salar ulli, dadaq ulli, dadaq
Siberian Tatar сур, оло sur, olo
Sonqori yäkäʹrị yäkäʹrị
Soyot улығ ulïɣ
Tatar зур zur
Teleut қозыр qozïr
Tòfa улуғ uluɣ
Trakai Karaim бийик biyik
Tuba-Kizhi дьаан, ньаан d’aan, ńaan
Tuha ʊluɣ uluɣ
Turkish büyük büyük
Turkmen uly ulï
Tuvan улуг ulug
Urum (Azovian) бӱйӱк, бейӱк, балабан, ири, йири, меғалы büyük, beyük, balaban, iri, yiri, meɣalï
Uyghur چوڭ، يوغان، زور، كاتتا čoŋ, yoɣan, zor, katta
Uzbek katta kättä
Western Yugur pezïk pezïk
Xyzyl улуг ulug

big

большой groß grand, gros

Swadesh list no. 27 Doerfer list no. 492


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses