Search Results

48 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кайыҥ kayïŋ
Azerbaijani tozağacı tozaɣaǰï
Baraba Tatar қайың qayïŋ
Bashkir ҡайын qayïn
Chuvash хурăн xurăn
Crimean Karaim aqağaç aqaɣač
Crimean Tatar aqqayın aqqayïn
Dobrujan Tatar akterek, tozterek akterek, tozterek
Dolgan katyŋ katïŋ
Dukhan pʰöš pʰöš
Gagauz kayın aacı kayïn aaǰï
Halych Karaim ак агъац, йэвке ak aɣats, yevke
Jungar Tuvan kadıŋ kadïŋ
Kalmak қaиң kaiŋ
Karachay-Balkar къайын qayïn
Karakalpak қайың qayïŋ
Karakhanid qaḏiŋ qaðiŋ
Kazakh қайың qayïŋ
Khakas хазың xazïŋ
Kumandy-Kizhi қайыҥ qayïŋ
Kumyk макъар, къайын агъач maqar, qayïn aɣač
Kuu-Kizhi қайыҥ qayïŋ
Kyrgyz кайың kayïŋ
Lower Chulym қа:йың qāyïŋ
Mishär Tatar kayïn kayïn
Mrass Shor қазың qazïŋ
Nogay кайын kayïn
Nogay-Karagash қайын qayïn
Old Uyghur kadıŋ kadïŋ
Ös қа:зың qāzïŋ
Sakha хатыҥ xatïŋ
Salar qayi͔n dal qayi͔n dal
Siberian Tatar ҡайын qayïn
Soyot һадың hadïŋ
Tatar каен kayïn
Telengit кайың kayïŋ
Teleut қайың qayïŋ
Tòfa ӄадыӈ qadïŋ
Trakai Karaim кайын kayïn
Tuba-Kizhi қайыҥ qayïŋ
Tuha qadɨn qadïn
Turkish huş ağacı huš aačï
Turkmen berýoza beryoða
Tuvan тос tos
Urum (Azovian) хайын xayïn
Uyghur قېيىن qeyin
Uzbek qayin qayin
Xyzyl хазын xazïn

birch

берёза Birke bouleau توس, غان хус

Photo by Apanasevich Maxim is licensed under CC BY 4.0.


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses