Search Results

45 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay сокор, кöзи кöрбöс, кöс јок sokor, közi körbös, kös ďok
Azerbaijani kor kor
Baraba Tatar со̄ғыр sōɣïr
Bashkir һуҡыр, күҙһеҙ huqïr, küðheð
Chuvash суккӑр, куҫсӑр sukkăr, kuśsăr
Crimean Karaim сокъур, сокъыр soqur, soqïr
Crimean Tatar soqur, kör soqur, kör
Dolgan bali, balī, balaj bali, balī, balay
Dukhan soʰxǝr soʰxǝr
Fu-yü Gïrgïs sĭgĭr sïgïr
Gagauz kör kör
Georgian Urum qor k’or
Halych Karaim сокур sokur
Ili Salar ɢora ɢora
Ili Turki kȯr kȯr
Iraqi Turcoman kór kȯr
Jungar Tuvan sogur sogur
Karachay-Balkar сокъур soqur
Karakalpak гөр, соқыр gör, soqïr
Karakhanid täglük, qarāɣu täglük, qarāɣu
Kazakh көр, соқыр kör, soqïr
Khakas харах чох xarax čox
Khalaj or or
Kumandy-Kizhi согур sogur
Kumyk сокъур soqur
Kuu-Kizhi согыр sogïr
Kyrgyz сокур, көр sokur, kör
Mishär Tatar sukïr, sukur sukïr, sukur
Mrass Shor қарақ чоқ qaraq čoq
Nogay сокыр sokïr
Old Uyghur karagu, körmäz, täglök karagu, körmäz, täglök
Sakha хараҕа суох xaraɣa suox
Siberian Tatar суғыр, күссес suɣïr, küsses
Soyot соғыр soɣïr
Tatar сукыр, күзсез sukïr, küzsez
Teleut согыр, кӧзи joқ sogïr, közi ďoq
Tòfa соғур soɣur
Trakai Karaim сокур, накыс sokur, nakïs
Turkish kör kör
Turkmen kȫr, sokur kör, θokur
Tuvan согур sogur
Urum (Azovian) зайыф, кӧр, тʹӧр, чӧр, сохур, эма, эмма zayïf, kör, ťör, čör, soxur, ema, emma
Uyghur ئەما، كور äma, kor
Uzbek koʼr kör
Western Yugur tʰelk, tʰeŋïlïk köz tʰelk, tʰeŋïlïk köz

blind

слепой blind aveugle


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses