Search Results

bow (weapon)

лук
Bogen
arc

41 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay саадак, ок-jаа, согон saadak, ok-ďaa, sogon
Azerbaijani yay, kaman yay, kaman
Baraba Tatar садақ sadaq
Bashkir ян, йәйә yan, yäyä
Chuvash ухӑ uxă
Crimean Karaim йаа, йайа yaa, yaya
Crimean Tatar yay yay
Dolgan
Fu-yü Gïrgïs jaa ǰā
Gagauz yay yay
Halych Karaim йай, йайа yay, yaya
Jungar Tuvan ža ža
Karachay-Balkar джая, садакъ джая ǰaya, sadaq ǰaya
Karakalpak оқжай oqžay
Kazakh садақ, жақ sadaq, žaq
Khakas охчаа oxčaa
Khalaj kȧmå̄n kȧmå̄n
Kumandy-Kizhi соғоон, соған, алар soɣoon, soɣan, alar
Kumyk жая, къазарху žaya, qazarxu
Kuu-Kizhi соғаан, суған, ала(р) суған soɣaan, suɣan, ala(r) suɣan
Kyrgyz жаа žaa
Mrass Shor чачақ čačaq
Nogay яй yay
Old Uyghur ya ya
Ös уқсум uqsum
Sakha ох саа, айа ox saa, aya
Siberian Tatar йағы yaɣï
Soyot чаҷақ čaǰaq
Tatar җәя ǰäyä
Teleut саадақ, ӱйа saadaq, üya
Tòfa ча ča
Trakai Karaim йай, йайа yay, yaya
Tuba-Kizhi саадак, алағыр saadak, alaɣïr
Turkish yay yay
Turkmen ýaý yay
Tuvan ча ča
Urum (Azovian) йай yay
Uyghur يا ya
Uzbek yoy yåy
Western Yugur oʰq oʰq
Xyzyl шажах šažax

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses