Search Results

dove, pigeon

голубь
Taube
colombe

Doerfer list no. 152

36 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кÿÿле küüle
Azerbaijani göyǝrçin göyärčin
Baraba Tatar кӧгӓрчин kögärčin
Bashkir күгәрсен kügärsen
Chuvash кӑвакарчӑн kăvakarčăn
Crimean Karaim кӧгирчин, кӧгӱрчӱн kögirčin, kögürčün
Crimean Tatar gögercin gögerǰin
Fu-yü Gïrgïs tulhĭ tulxï
Gagauz guguş guguš
Halych Karaim кигирцин, тигирцин kigirtsin, tigirtsin
Jungar Tuvan gölžürgenë gölžürgenë
Kalmak кэп kep
Karachay-Balkar кёгюрчюн kögürčün
Karakalpak кептер kepter
Kazakh кептер, көгершін kepter, kögeršin
Khakas аал тахырағы, чурт тахырағы, тигіриб хузы aal taxïraɣï, čurt taxïraɣï, tigĭrib xuzï
Khalaj gevärčị̄n, gevärčịn, gevärč̣ī·n gevärčị̄n, gevärčịn, gevärč̣ī·n
Kumandy-Kizhi кÿÿле küüle
Kumyk гёгюрчюн gögürčün
Kyrgyz көгүчкөн, кептер kögüčkön, kepter
Mishär Tatar kügärcen, kügärcin, kügärćin, kügürcin, gügärčin, güwäršin kügärtsen, kügärtsin, kügärtśin, kügürtsin, gügärčin, güwäršin
Mrass Shor қалабӱк qalabük
Nogay коьгершин kögeršin
Sakha холууп xoluup
Siberian Tatar кәптәр käptär
Tatar күгәрчен kügärčen
Teleut кӱӱле küüle
Tòfa буърһан шииҷәә, уйаик bùrhan šiiǰää, uyaik
Trakai Karaim kiugiurčiuń kʼuǵurčüń
Tuba-Kizhi кÿÿле küüle
Turkish güvercin güverǰin
Turkmen kepderi kepderi
Tuvan көге-буга köge-buga
Uyghur كەپتەر käptär
Uzbek kaptar, musicha käptär, mu̇sičä
Western Yugur kükiʂkïn, kökiʂkïn kükiʂkïn, kökiʂkïn

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses