Search Results

50 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) tuş tuš
Altay тÿш tüš
Azerbaijani yuxu, röya yuxu, röya
Baraba Tatar тÿш tüš
Bashkir төш töš
Chuvash тӗлӗк tĕlĕk
Crimean Karaim тӱш tüš
Crimean Tatar ruya, hayal ruya, hayal
Cuman tush tüš
Dolgan tǖl tǖl
Dukhan tüš tüš
Fu-yü Gïrgïs tüš tüš
Gagauz düş düš
Georgian Urum mechtat mečtat
Halych Karaim кис, тис, тиш kis, tis, tiš
Ili Salar tyʃ, tabɪr tüš, tabïr
Iraqi Turcoman ru'ya, diş ru'ya, diš
Jungar Tuvan düš düš
Karachay-Balkar тюш tüš
Karakalpak түс tüs
Karakhanid tǖš tǖš
Kazakh түс tüs
Khakas тӱс tüc
Khalaj tị̄iš tị̄iš
Krymchak düš düš
Kumandy-Kizhi тÿш tüš
Kumyk тюш tüš
Kyrgyz түш tüš
Mishär Tatar tüš tüš
Mrass Shor тӱш tüš
Nogay туьс tüs
Old Uyghur tül, tüšämäk tül, tüšämäk
Ös тӱш tüš
Sakha түүл tüül
Salar qi̱* čī
Siberian Tatar морат morat
Soyot дүш düš
Tashkent Uzbek chush ču̇š
Tatar төш töš
Teleut тӱш tüš
Tòfa түш tüš
Trakai Karaim tiuš ťuš
Turkish rüya rüya
Turkmen düýş düyš
Tuvan дүш düš
Urum (Azovian) тиш, диш, дӱш, тӱш tiš, diš, düš, tüš
Uyghur چۈش čuš
Uzbek tush tu̇š
Western Yugur tïl tïl
Xyzyl тююсь tǖs

dream

сон, сновидение Traum rêve


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses