Search Results

flour

мука
Mehl
farine

38 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кулур kulur
Azerbaijani un un
Bashkir он on
Chuvash ҫӑнӑх śănăk
Crimean Karaim ун un
Crimean Tatar un un
Fu-yü Gïrgïs un, unĭh un, unïx
Gagauz un un
Halych Karaim ун un
Ili Turki u̇n u̇n
Jungar Tuvan xulur, taraa, dalgan xulur, taraa, dalgan
Kalmak ɔн ën
Karachay-Balkar ун un
Karakalpak ун un
Kazakh ұн un
Khakas ун un
Khalaj hụ̄n hụ̄n
Kumandy-Kizhi ун un
Kumyk ун un
Kuu-Kizhi ун un
Kyrgyz ун un
Mrass Shor ун un
Nogay ун un
Ös талган talgan
Sakha мээккэ meekke
Siberian Tatar он on
Tatar он on
Teleut талқан, қулур talqan, qulur
Tòfa таълһан tàlhan
Trakai Karaim un un
Tuba-Kizhi қулур, ун qulur, un
Turkish un un
Turkmen un un
Tuvan далган dalgan
Uyghur ئۇن un
Uzbek un u̇n
Western Yugur tʰaqan tʰaqan
Xyzyl ун un

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses