Search Results

50 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay маҥдай maŋday
Azerbaijani alın alïn
Baraba Tatar маңнай maŋnay
Bashkir маңлай maŋlay
Chuvash ҫамка śamka
Crimean Karaim манълай, манлай maŋlay, manlay
Crimean Tatar mañlay, alın maŋlay, alïn
Dolgan hǖs hǖs
Fu-yü Gïrgïs maŋlay maŋlay
Gagauz annı annï
Georgian Urum anni anni
Halych Karaim манлай manlay
Iraqi Turcoman alın alïn
Jungar Tuvan maŋnay maŋnay
Kalmak магай (маңгай?) magay (maŋgay?)
Karachay-Balkar мангылай maŋïlay
Karakalpak маңлай, пешана maŋlay, pešana
Karakhanid alin alin
Kazakh маңдай maŋday
Khakas хамах xamax
Khalaj anl(ï), hāll anl(ï), hāll
Khorasani Turkic - NW Dialect a̮ll a̮ll
Kumandy-Kizhi маҥнай, қақпақ maŋnay, qaqpaq
Kumyk мангалай maŋalay
Kuu-Kizhi маҥдай, қақпақ maŋday, qaqpaq
Kyrgyz чеке, мандай čeke, manday
Mishär Tatar mañay maŋay
Mogholi pẹša̮⁶nị pẹša̮nị
Mrass Shor қабақ qabaq
Nogay манълай maŋlay
Nogay-Karagash маңғай maŋɣay
Oghuz Uzbek maŋläy maŋläy
Old Uyghur alın alïn
Ös қамақ qamaq
Sakha сүүс süüs
Siberian Tatar маңнай maŋnay
Sonqori a̮llïm a̮llïm
Tatar маңгай maŋgay
Teleut қамақ qamaq
Tòfa достаӄ dostaq
Trakai Karaim манълай maŋlay
Tuba-Kizhi маҥдай, маҥнай maŋday, maŋnay
Turkish alın alïn
Turkmen maňlaý, alyn maŋlay, ālïn
Tuvan хавак xavak
Urum (Azovian) маллай, малнай, маннай, маңлай, маңнай mallay, malnay, mannay, maŋlay, maŋnay
Uyghur پېشانه pešanä
Uzbek manglay, peshana maŋlay, pešana
Western Yugur alïn, alïm alïn, alïm
Xyzyl хамах xamax

forehead

лоб Stirn front

Doerfer list no. 32


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses