Search Results

44 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) berɔyê beråyë
Altay учун učun
Azerbaijani üçün üčün
Baraba Tatar ütsin ütsin
Bashkir өсөн ösön
Chagatay اوچون učun
Chuvash валли valli
Crimean Karaim учун učun
Crimean Tatar içün ičün
Cuman učun üčün
Dukhan gïlǝ, gildǝr gïlǝ, gildǝr
Gagauz için ičin
Halych Karaim ицин itsin
Ili Turki ičin ičin
Iraqi Turcoman için ičin
Jungar Tuvan ušun
Karachay-Balkar ючюн üčün
Karakalpak ушын ušïn
Kazakh үшін üšin
Khakas üčün
Krymchak ičün, üčün ičün, üčün
Kumandy-Kizhi учун, ушун učun, ušun
Kumyk учун učun
Kuu-Kizhi ӱжӱн üžün
Kyrgyz үчүн üčün
Lopnor Uyghur üčün üčün
Mishär Tatar icen itsen
Nogay уьшин üšin
Ös üčün üčün
Qashqa’i iči iči
Sakha туһугар, иһин tuyugar, ihin
Siberian Tatar өцөн ötsön
Tatar өчен öčen
Teleut учун učun
Tòfa дәәш dääš
Trakai Karaim ӱчюнь üčʼuń
Tuba-Kizhi учун učun
Turkish için ičin
Turkmen üçin üčīn
Tuvan ужун užun
Urum (Azovian) ичин, ичӱн, ӱчӱ, ӱчӱн, чин, чӱн ičin, ičün, üčü, üčün, čin, čün
Uyghur ئۈچۈن üčün
Uzbek uchun  u̇ču̇n
Western Yugur polɣa, poɣa polɣa, poɣa

for

для für pour


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses