Search Results

35 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кыру kïru
Azerbaijani qırov, ayaz, don gïrov, ayaz, don
Baraba Tatar қыраў qïraw
Bashkir бәҫ, сасҡау bäθ, sasqaw
Chuvash пас pas
Crimean Karaim къырав, къорув qïrav, qoruv
Crimean Tatar qırav qïrav
Dolgan kyrya kïrïa
Gagauz kırç, ayaz kïrč, ayaz
Karachay-Balkar къырау qïraw
Karakalpak қыраў qïraw
Karakhanid sarqim, qirāɣu, üšik sarqim, qirāɣu, üšik
Kazakh қырау qïraw
Khakas хыро xïro
Kumandy-Kizhi краа kraa
Kumyk къырав, бугъакъ qïrav, buɣaq
Kuu-Kizhi краа kraa
Kyrgyz кыроо, бубак kïroo, bubak
Mishär Tatar kïraw kïraw
Mrass Shor қыраа qïraa
Nogay кырав kïrav
Sakha кырыа, хаһыҥ kïrïa, xahïŋ
Siberian Tatar ҡырау qïraw
Tatar бәс, сыкы bäs, sïkï
Teleut қуру quru
Tòfa һыраа hïraa
Tuba-Kizhi қураа quraa
Turkish kırağı, ayaz, don kïraï, ayaz, don
Turkmen gyraw, aýaz gïraw, ayað
Tuvan хыраа, бус, соок xïraa, bus, sook
Urum (Azovian) хуров, хыраа xurov, xïraa
Uyghur قىرو, ئۈششۈك qiro, üššük
Uzbek qirov qiråv
Western Yugur qʰarɣïm qʰarɣïm
Xyzyl хроо xroo

frost

иней, изморозь Reif givre هسر хүйтрэл


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses