Search Results

69 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) yaxšɨ yaxšï
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) yaxşi yaxši
Afšār-e Nānakčī ya̮xči ya̮xči
Altay јакшы ďakšï
Altay Tuvan eki, egge: eki, eggē
Azerbaijani yaxşı yaxšï
Baraba Tatar yaqşı yaqšï
Bashkir яҡшы, һәйбәт yaqšï, häybät
Chanto Uyghur yaɣša: yaɣšā
Chuvash лайӑх layăx
Crimean Karaim jij, йахшы yiy, yaxšï
Crimean Tatar yahşı, eyi yahšï, eyi
Crimean Tatar-Coastal Dialect jaxšɨ yaxšï
Crimean Tatar-Orta Dialect jaxšɨ yaxšï
Crimean Tatar-Steppe Dialect egije, aruv egije, aruv
Cuman yacsi, eigi yakšï, eygi
Dåyï yaxši yaxši
Dolgan үчүгэй üčügey
Dukhan ekkə ekkə
Fu-yü Gïrgïs jahšĭ ǰaxšï
Gagauz islää islää
Georgian Urum yaxshi yaxši
Halych Karaim ий, йаксы, йахсы iy, yaksï, yaxsï
Ili Salar jaχʃi yaxši
Ili Turki yaxšı yaxšï
Jungar Tuvan eki
Karachay-Balkar иги, ашхы igi, ašxï
Karakalpak жақсы žaqsï
Karakhanid äḏgü, yaxši, yēg äðgü, yaxši, yēg
Kazakh жақсы žaqsï
Khakas čaxsï
Khalaj havul, ho̧wul, xār havul, ho̧wul, xār
Khorasani Turkic - NW Dialect yaxši, ya̮xši yaxši, ya̮xši
Kondoma Shor йақшы yaqšï
Krymchak jaxšɨ yaxšï
Kumandy-Kizhi чакшы, дьакшы čakšï, d’akšï
Kumyk яхшы yaxšï
Kuu-Kizhi тьакшы ťakšï
Kyrgyz жакшы ǰaqšï
Lopnor Uyghur yaxša yaxša
Lower Chulym йақшы yaqšï
Mishär Tatar yaxšï, yakšï, izgü, iyge yaxšï, yakšï, izgü, iyge
Mogholi yaxšį⁴ yaxšį
Mrass Shor чақшы čaqšï
Nogay яхшы, аьруьв yaxšï, ärüv
Nogay-Karagash әрүԝ ärüw
Old Uyghur ädgü, kušal, kužal, sadu ädgü, kušal, kužal, sadu
Orkhon Turkic 𐰓𐰏𐰇 ädgü
Ös čaqšï čaqšï
Qashqa’i yakhč yaxč
Sakha үчүгэй üčügey
Salar jaxɕi, youheixia* yaxšʼi, yowxeišya
Siberian Tatar йаҡшы, йәбәт yaqšï, yäbät
Sonqori yaxši yaxši
Soyot эккі ekkĭ
Tatar яхшы, әйбәт yaxšï, äybät
Teleut јақшы d’aqšï
Tòfa эъккі, беърт èkkĭ, bèrt
Trakai Karaim йакшы, йахшы yakšï, yaxšï
Tuba-Kizhi дьакшы, дьахшы d’akšï, d’axšï
Turkish iyi iyi
Turkmen gowy, oňat, ýagşy, enaýy govï, oŋat, yagšï, enayï
Tuvan эки, экки eki, ekki
Urum (Azovian) ийи, йейи, эйи, йахшы iyi, yeyi, eyi, yaxšï
Uyghur ياخشى yaxši
Uzbek yaxshi yäxši
Western Yugur yaʰʂ yaʰṣ
Xyzyl яхсы yaxsï
Yurt Tatar эрүԝ erüw

good

хороший gut bon

Swadesh list no. 185 Doerfer list no. 472


Several forms. PT form is unknown, as Chuvash uses an Arabic borrowing.

Kipchak, Turki, Yenissei, and some Oghuz languages use CT *yaqšï.

Most Oghuz languages and the Sayan languages, as well as Orkhon Turkic use CT *edgü. See also Sakha ütüö, which generally means benevolent or excellent.

A number of Western/Caucasus Kipchak languages have forms like erüv. This could be traced back to *edgü, but that would require a /d/→/r/ sound change that is not typical of Kipchak: edgüedügerüv.


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses