Search Results

hail

град
Hagel, Graupel
grêle, grêlons

تگرگ
мөндөр

Doerfer list no. 264

35 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay мöндÿр möndür
Azerbaijani dolu dolu
Bashkir боҙ, борсаҡ boð, borsaq
Chuvash пӑр păr
Crimean Karaim бурчакъ, буз burčaq, buz
Crimean Tatar burçaq burčaq
Fu-yü Gïrgïs mündür mündür
Gagauz tolu tolu
Halych Karaim буз buz
Ili Turki ǰelä ǰelä
Jungar Tuvan möndür, mıršak, buršak möndür, mïršak, buršak
Karachay-Balkar буз buz
Karakalpak буршақ buršaq
Kazakh бұршақ buršaq
Khakas тас-миндiр, тоӊдол, пус tas-mindĭr, toŋdol, pus
Khalaj to̱·lï, tụo to̱·lï, tụo
Kumandy-Kizhi мус mus
Kumyk бурчакъ, буз burčaq, buz
Kuu-Kizhi мӧндӱр möndür
Kyrgyz мөндүр, доол möndür, dool
Mrass Shor мӱндӱр mündür
Nogay буршак buršak
Sakha тобурах, толон toburax, tolon
Siberian Tatar пос pos
Tatar боз boz
Teleut мус, чарақ mus, čaraq
Tòfa мөндүр, тосӄанаӄ möndür, tosqanaq
Trakai Karaim буз buz
Tuba-Kizhi пус pus
Turkish dolu dolu
Turkmen doly dolï
Tuvan долу dolu
Uyghur مۆلدۈر möldür
Uzbek doʼl dȯl
Western Yugur ақ мендор aq mendor

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses