Search Results

42 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay мöндÿр möndür
Azerbaijani dolu dolu
Bashkir боҙ, борсаҡ boð, borsaq
Chuvash пӑр păr
Crimean Karaim бурчакъ, буз burčaq, buz
Crimean Tatar burçaq burčaq
Dolgan buona, tolot, būstāk hamȳr buona, tolot, būstāk hamï̄r
Fu-yü Gïrgïs mündür mündür
Gagauz tolu tolu
Halych Karaim буз buz
Ili Turki ǰelä ǰelä
Jungar Tuvan möndür, mıršak, buršak möndür, mïršak, buršak
Karachay-Balkar буз buz
Karakalpak буршақ buršaq
Karakhanid toli toli
Kazakh бұршақ buršaq
Khakas тас-миндiр, тоӊдол, пус tas-mindĭr, toŋdol, pus
Khalaj to̱·lï, tụo to̱·lï, tụo
Kumandy-Kizhi мус mus
Kumyk бурчакъ, буз burčaq, buz
Kuu-Kizhi мӧндӱр möndür
Kyrgyz мөндүр, доол möndür, dool
Mogholi ǰala ǰala
Mrass Shor мӱндӱр mündür
Nogay буршак buršak
Old Uyghur tolı tolï
Sakha тобурах, толон toburax, tolon
Siberian Tatar пос pos
Sonqori duluǰä duluǰä
Tatar боз boz
Teleut мус, чарақ mus, čaraq
Tòfa мөндүр, тосӄанаӄ möndür, tosqanaq
Tomsk Tatar tolï tolï
Trakai Karaim буз buz
Tuba-Kizhi пус pus
Turkish dolu dolu
Turkmen doly dolï
Tuvan долу dolu
Urum (Azovian) бурчах, пырчах burčax, pïrčax
Uyghur مۆلدۈر möldür
Uzbek doʼl dȯl
Western Yugur ақ мендор aq mendor

hail

град Hagel, Graupel grêle, grêlons تگرگ мөндөр

Doerfer list no. 264


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses