Search Results

69 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) qo̮l qo̮l
Afšār-e Nānakčī ȧl ȧl
Altay кол kol
Altay Tuvan ko:l kōl
Azerbaijani ǝl äl
Baraba Tatar qol qol
Bashkir ҡул qul
Chanto Uyghur kol, ɣol kol, ɣol
Chuvash алӑ ală
Crimean Karaim qol qol
Crimean Tatar el el
Crimean Tatar-Coastal Dialect el el
Crimean Tatar-Orta Dialect el el
Crimean Tatar-Steppe Dialect qol qol
Cuman el, chol el, kol
Dåyï qŏl, kŏl, ė:lu:γ, ė:lu: qŏl, kŏl, ēlūɣ, ēlū
Dolgan или ili
Dukhan hol hol
Fu-yü Gïrgïs Gol qol
Gagauz el el
Georgian Urum al, äl al, äl
Halych Karaim кол kol
Ili Salar eliŋ, ɢol, ile, oʝuŋ eliŋ, ɢol, ile, oźuŋ
Ili Turki qȯl qȯl
Iranian Azeri äl äl
Iraqi Turcoman el el
Jungar Tuvan xol
Kalmak қол qol
Karachay-Balkar билек, къол bilek, qol
Karakalpak қол qol
Karakhanid älig älig
Kazakh қол qol
Khakas хол xol
Khalaj äl äl
Khorasani Turkic - NW Dialect äl äl
Krymchak qol qol
Kumandy-Kizhi кол kol
Kumyk къол qol
Kuu-Kizhi кол kol
Kyrgyz кол kol
Lopnor Uyghur qol qol
Lower Chulym kol kol
Mishär Tatar kul kul
Mogholi qǫl qǫl
Mrass Shor қол qol
Nogay кол kol
Old Uyghur elig, kol, aya elig, kol, aya
Ös qol qol
Qashqa’i äl, el äl, el
Sakha илии ilii
Salar el, oʥi, eili* el, oǰʼi, eyli
Siberian Tatar ҡул qul
Sonqori ȧl ȧl
Soyot қол, гол qol, gol
Tashkent Uzbek qo’l qol
Tatar кул kul
Telengit кол kol
Teleut қол qol
Tòfa ӄол qol
Trakai Karaim кол kol
Tuba-Kizhi кол kol
Turkish el el
Turkmen el el
Tuvan хол xol
Urum (Azovian) хол, эль xol, el̕
Uyghur قول qol
Uzbek qoʼl qol
Western Yugur ïlïɣ ïlïɣ
Xyzyl хоол xōl

hand

рука Hand main

Swadesh list no. 83 Doerfer list no. 61


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses