Search Results

33 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay чоҥчой čoŋčoy
Azerbaijani daban daban
Bashkir үксә üksä
Chuvash кӗле kĕle
Crimean Karaim согъанчыкъ, тобукъ, ӧкчэ soɣančïq, tobuq, ökče
Crimean Tatar taban taban
Dolgan tigiläk, tiŋiläk tigiläk, tiŋiläk
Georgian Urum daban, ɣichɯnɯn dibi daban, ɣichïnïn dibi
Karachay-Balkar табан taban
Karakhanid soŋ, tolarsuq, uldaŋ soŋ, tolarsuq, uldaŋ
Kazakh өкше, табан, тақа ökše, taban, taqa
Khakas еӌек eǰek
Khalaj på̄šnäyipå̄ på̄šnäyipå̄
Kumandy-Kizhi ээчек eeček
Kumyk табан taban
Kuu-Kizhi чожық, ҷоочақ, ҷооҷық, щоҗақ, щооҗый čožïq, čʼoočaq, čʼoočʼïq, šʼožʼaq, šʼoožʼïy
Kyrgyz согончок sogončok
Mogholi tawa̮⁶n tawa̮n
Nogay оькше ökše
Sakha тилэх, тиҥилэх tilex, tiŋilex
Siberian Tatar үкцә üktsä
Sonqori da̮va̮n da̮va̮n
Soyot ээ ee
Tatar үкчә ükčä
Teleut чогоноқ čogonoq
Tòfa ээ ee
Trakai Karaim согъанчых soɣančïx
Tuba-Kizhi чоҥчой, чӧщӧк, чӧчӧк, чочоқ, чочооқ čoŋčoy, čöšʼök, čöčök, čočoq, čočooq
Turkish topuk, ökçe topuk, ökče
Turkmen ökje ökǰe
Tuvan ээжек eežek
Uyghur ئۆكچە ökčä
Uzbek oʼkcha, mezanak ökčä, mezänäk

heel

пятка Ferse talon پاشنه

Doerfer list no. 74


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses