Search Results

56 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) qaläy, qandağ qaläy, qandaɣ
Altay канай, канайда kanay, kanayda
Azerbaijani necǝ neǰä
Baraba Tatar néntsék, nétsék nentsek, netsek
Bashkir нисек, ҡайһылай, ҡалай nisek, qayhïlay, qalay
Chuvash мӗнле mĕnle
Crimean Karaim нэчик nečik
Crimean Tatar nasıl, neday nasïl, neday
Dåyï qannäy qannäy
Dolgan kajdak kaydak
Dukhan ganǰa, ganǰap ganǰa, ganǰap
Fu-yü Gïrgïs Gadah qadax
Gagauz nicä, nasıl niǰä, nasïl
Georgian Urum nyäsɯl, nyäsil, nyädzhüryä ńäsïl, ńäsil, ńäǰüryä
Halych Karaim нэцик netsik
Ili Salar neçe, neɣeleɣe, niʃlɛ neśe, neɣeleɣe, nišlä
Ili Turki qandaq qandaq
Iraqi Turcoman nece neǰe
Jungar Tuvan gaylap
Karachay-Balkar къалай qalay
Karakalpak қалай, қалайша qalay, qalayša
Karakhanid qali qali
Kazakh қалай qalay
Khakas xaydi
Khalaj nätäydä nätäydä
Krymchak nas, nasïl, naslï, nečik nas, nasïl, naslï, nečik
Kumandy-Kizhi калай, кандыг, кандый kalay, kandïg, kandïy
Kumyk нечик nečik
Kuu-Kizhi канайып, кайып kanayïp, kayïp
Kyrgyz кандай kanday
Lopnor Uyghur qanda:, qandaɣ qandā, qandaɣ
Mishär Tatar kalay kalay
Mrass Shor қайде qayde
Nogay калай kalay
Nogay-Karagash қалай qalay
Oghuz Uzbek nečik, nečük nečik, nečük
Old Uyghur näčük, näčükin, nägü kılu, kantaran näčük, näčükin, nägü kïlu, kantaran
Ös qaydïɣ qaydïɣ
Sakha хайдах xaydax
Siberian Tatar ницек, ҡайсылай, ҡалай nitsek, qaysïlay, qalay
Soyot қаньҷа, қаньҷап qańǰa, qańǰap
Tatar ничек niček
Teleut қайында, кааньда qayïnda, qaańda
Tobol-Irtysh Tatar нейтәй, нинтәй, нейтәйен, нинтәйен neytäy, nintäy, neytäyen, nintäyen
Tòfa ӄаньҷа, ӄаньҷап, ӄаньҷаалы qańǰa, qańǰap, qańǰaalï
Trakai Karaim нечик ńečik
Tuba-Kizhi канайып, кайып kanayïp, kayïp
Tuha qaˤš qaˤš
Turkish nasıl nasïl
Turkmen nähili, nädip nähili, nädip
Tuvan кандыг kandïg
Urum (Azovian) нас, насыл, насын, нек, ничек nas, nasïl, nasïn, nek, niček
Uyghur قانداق qandaq
Uzbek qanday, qalay qandäy, qaläy
Western Yugur niyor, naɣu niyor, naɣu
Yurt Tatar қалай qalay

how

как wie comment

Swadesh list no. 15


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses