Search Results

37 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay корголјын korgolďïn
Azerbaijani qurğuşun gurɣušun
Bashkir ҡурғаш qurɣaš
Chuvash хура тӑхлан xura tăxlan
Crimean Karaim къургъашын, къуршун, къуршын qurɣašïn, quršun, quršïn
Crimean Tatar qurşun quršun
Fu-yü Gïrgïs Gorgolčon qorgolčon
Gagauz kuršum kuršum
Georgian Urum svinets, ɣurɣushun, ɣurɣushum svinets, ɣurɣushun, ɣurɣushum
Halych Karaim коргъасын korɣasïn
Karachay-Balkar къоргъашын qorɣašïn
Karakalpak қорғасын qorɣasïn
Karakhanid qoruɣžīn, qušūn qoruɣžīn, qušūn
Kazakh қорғасын qorɣasïn
Khakas хорғамҷыл, хара хорғамҷыл xorɣamǰïl, xara xorɣamǰïl
Khalaj surf surf
Kumandy-Kizhi қорғочын, қорғычан qorɣočïn, qorɣïčan
Kumyk къоргъашын qorɣašïn
Kuu-Kizhi қорғоҗын, қорғоҗон qorɣožʼïn, qorɣožʼon
Kyrgyz коргошун korgošun
Mrass Shor қорчағын qorčaɣïn
Nogay коргасын korgasïn
Ös қорғузан qorɣuzan
Sakha сибиниэс sibinies
Siberian Tatar ҡара ҡурғаш qara qurɣaš
Tatar кургаш, кургашын, кара кургаш, кара кургашын kurgaš, kurgašïn, kara kurgaš, kara kurgašïn
Teleut қоргожын qorgožïn
Trakai Karaim коргъашын korɣašïn
Tuba-Kizhi қорғолјын, қорғолҗин, қоролјин qorɣolďïn, qorɣolžʼïn, qorolďin
Turkish kurşun kuršun
Turkmen gurşun guršun
Tuvan коргулчун korgulčun
Urum (Azovian) хуршум, хуршун, хушум, куршун xuršum, xuršun, xušum, kuršun
Uyghur قوغۇشۇن qoɣušun
Uzbek qoʼrgʼoshin qorɣåšin
Western Yugur қула, піте qula, pite
Xyzyl хорханжи xorxanžï

lead (metal)

свинец Blei plomb سرب хар тугалга


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses