Search Results

61 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afšār-e Nānakčī bärG bärg
Altay jалбырак ďalbïrak
Altay Tuvan ɣalbu: ɣalbū
Azerbaijani yarpaq yarpag
Baraba Tatar yapraq yapraq
Bashkir япраҡ yapraq
Chanto Uyghur yaparmaɣ yaparmaɣ
Chuvash ҫулҫӑ śulśă
Crimean Karaim йапракъ yapraq
Crimean Tatar yapraq yapraq
Crimean Tatar-Coastal Dialect ǯapraq ǰapraq
Crimean Tatar-Orta Dialect japraq yapraq
Crimean Tatar-Steppe Dialect ǯaprax ǰaprax
Cuman yabuldrac yabuldrak
Dolgan häbirdäk häbirdäk
Fu-yü Gïrgïs lapčĭn lapčïn
Gagauz yaprak yaprak
Georgian Urum yarpax yarpax
Halych Karaim йапрак yaprak
Ili Salar jafraχ yafrax
Iranian Azeri yarpax yarpax
Iraqi Turcoman yarpaġ yarpaɣ
Jungar Tuvan galbï
Karachay-Balkar чапракъ čapraq
Karakalpak жапырақ žapïraq
Karakhanid yapurɣāq yapurɣāq
Kazakh жапырақ žapïraq
Khakas пӱр pür
Khalaj bälg, bärg, bäyīl, yarpaq bälg, bärg, bäyīl, yarpaq
Khorasani Turkic - NW Dialect bälk, čälp bälk, čälp
Krymchak japraq yapraq
Kumandy-Kizhi пӱр, бӱр pür, bür
Kumyk япыракъ yapïraq
Kuu-Kizhi тьалбырак ťalbïrak
Kyrgyz жалбырак ǰalbïrak
Mishär Tatar ďafrak, ďaprak ďafrak, ďaprak
Mogholi bȧrg bȧrg
Mrass Shor пӱр pür
Nogay япырак yapïraq
Nogay-Karagash чапрақ čapraq
Old Uyghur yalpırgak, yapırgak, yap, patr, padira, pudara yalpïrgak, yapïrgak, yap, patr, padira, pudara
Ös қақ, пӱр qaq, pür
Qashqa’i yarpak yarpak
Sakha сэбирдэх sebirdex
Salar jahrax, yerehou* yahrax, yərəxow
Siberian Tatar йапраҡ yapraq
Sonqori yalpax yalpax
Soyot бүр bür
Tatar яфрак yafrak
Telengit мӱр mür
Teleut јалбырқақ d’albïrqaq
Tòfa бүр bür
Trakai Karaim йапрах yaprax
Tuba-Kizhi пӱр, қавақ pür, qavaq
Turkish yaprak yaprak
Turkmen ýaprak yaprak
Tuvan бүрү bürü
Urum (Azovian) йапрах yaprax
Uyghur ياپراق yapraq
Uzbek barg, varaq, yaproq bärg, väraq, yäpråq
Western Yugur laʰp𝼝ïq, lawïr laʰpc̣ïq, lawïr

leaf

лист Blatt feuille

Swadesh list no. 56 Doerfer list no. 178


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses