Search Results

lightning

молния
Blitz
éclair

33 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jалкын ďalkïn
Azerbaijani şimşək šimšäk
Bashkir йәшен yäšen
Chuvash ҫиҫӗм śiśĕm
Crimean Karaim йэшим yešim
Crimean Tatar yaşın, yıldırım, şemşek yašïn, yïldïrïm, šemšek
Fu-yü Gïrgïs šašlĭn šašlïn
Gagauz çimçirik, çak čimčirik, čak
Halych Karaim илдырым, йас ildïrïm, yas
Jungar Tuvan žaŋnık žaŋnïk
Karachay-Balkar шыбыла, кёк джашнау. кёк чартлау šïbïla, kök ǰašnaw, kök čartlaw
Kazakh найзағай nayzaɣay
Khakas чалын, сағын čalïn, saɣïn
Khalaj čaqïn čaqïn
Krymchak yïldïrïm yïldïrïm
Kumandy-Kizhi чалгын, чалтрак čalgïn, čaltrak
Kumyk яшмын yašmïn
Kyrgyz чагылган, сыдырма čagïlgan, sïdïrma
Mrass Shor чажынақ čažïnaq
Nogay айындырык, ясын ayïndïrïk, yasïn
Nogay-Karagash айындық ayïndïq
Sakha чаҕылҕан čaɣïlɣan
Siberian Tatar йәшен yäšen-
Soyot чаъһылған, сахилғаан čàhïlɣan, saxilɣaan
Tatar яшен yäšen
Telengit йалкы, дьалкы yalkï, ďalkï
Teleut чагын čagïn
Trakai Karaim илдырым, йас, йас-йаснавух, йас-йаснамах ildïrïm, yas, yas-yasnavux, yas-yasnamax
Turkish şimşek šimšek
Turkmen ýyldyrym yïldïrïm
Uyghur چاقماق čaqmaq
Uzbek chaqmoq čaqmåq
Western Yugur c̢as, c̢aʰs c̣as, c̣aʰs

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses