Search Results

52 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jӱр-, jажа- ďür-, ďaža-
Azerbaijani yaşa- yaša-
Baraba Tatar йаша- yaša-
Bashkir йәшә-, тор- yäšä-, tor-
Chuvash пурӑн- purăn-
Crimean Karaim йаша-, тириль- yaša-, tiril’-
Crimean Tatar yaşa- yaša-
Cuman tiril-, tiyril-, tiir- tiyir-
Dolgan olor-, tȳn- olor-, tï̄n-
Dukhan amǝdǝra- amǝdǝra-
Gagauz yaşa- yaša-
Georgian Urum yashier yaša-
Halych Karaim тирил-, кирил- tiril-, kiril-
Ili Salar jaʃa- yaša-
Iraqi Turcoman yaşa- yaša-
Jungar Tuvan žurtta-
Karachay-Balkar джаша- ǰaša-
Karakalpak жаса- ǰasa-
Karakhanid tir-, yaša- tir-, yaša-
Kazakh тұр-, өмір сүр- tur-, ömir sür-
Khakas čurta-
Krymchak yaša- yaša-
Kumandy-Kizhi дьат- d’at-
Kumyk яша- yaša-
Kuu-Kizhi йат- yat-
Kyrgyz жаша- ǰaša-
Lower Chulym йурт- yurt-
Mishär Tatar ďäšä-, yäšä- ďäšä-, yäšä-
Mrass Shor чат- čat-
Nogay яша yaša-
Nogay-Karagash то̆р-, кешин- tŏr-, kešin-
Old Uyghur yaša- yaša-
Ös čurta- čurta-
Sakha олор- olor-
Salar huderi-* xudǝri-
Siberian Tatar йәшә-, тор- yäšä-, tor-
Sonqori zindägilä- zindägilä-
Soyot черле-, ҷерле-, чуърта-, ҷуърта-, ҷуъртта- čerle-, ǰerle-, čùrta-, ǰùrta-, ǰùrtta-
Tatar яшә-, тор- yäšä-, tor-
Teleut јажа-, јат-, јурта- ďaža-, ďat-, ďurta-
Tòfa черле- čerle-
Trakai Karaim тирил-, тириль- tiril-, tiril’-
Tuba-Kizhi дьажа-, дьажы- d’aža-, d’ažï-
Turkish yaşa- yaša-
Turkmen ýaşa- yāša-
Tuvan чуртта- čurtta-
Urum (Azovian) йаша-, гечин-, дʹечин-, тʹечин-, кечин- yaša-, gečin, ďečin-, ťečin, kečin-
Uyghur تۇرماق، ياشىماق tur-, yaši-
Uzbek yasha- yäšä-
Western Yugur olïr- olïr-
Xyzyl шурта- šurta-
Yurt Tatar тыр- tïr

to live

жить leben vivre

Swadesh list no. 108 Doerfer list no. 638


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses