Search Results

51 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay бее bee
Altay Tuvan бе be
Azerbaijani madyan madyan
Baraba Tatar пийӓ, бийӓ piyä, biyä
Bashkir бейә beyä
Chuvash кӗсре kĕrse
Crimean Karaim байтал, къысракъ baytal, qïsraq
Crimean Tatar baytal baytal
Dåyï baytal, biyä baytal
Fu-yü Gïrgïs bii at bii at
Gagauz baytal baytal
Georgian Urum kabɯla, ɣatɯr kabïla, ɣatïr
Halych Karaim байтал baytal
Ili Salar koma koma
Iraqi Turcoman ḳısraġ qïsraɣ
Jungar Tuvan be be
Kalmak бие biye
Karachay-Balkar байтал baytal
Karakalpak бийе, байтал biye, baytal
Karakhanid be, qisrāq be, qisrāq
Kazakh бие biye
Khakas пии pii
Krymchak qïsrax, baytal qïsrax, baytal
Kumandy-Kizhi пий, пи piy, pi
Kumyk байтал baytal
Kuu-Kizhi пее, пей pee, pey
Kyrgyz бээ bee
Lopnor Uyghur baytal baytal
Mishär Tatar baytal, biyä baytal
Mrass Shor пей pey
Nogay байтал baytal
Old Uyghur bi, be, kısrak bi, be, kïsrak
Ös pey pey
Sakha биэ bie
Salar qia̱te* čiātə
Siberian Tatar пейә peyä
Soyot беэ bee
Tatar бия, байтал biya, baytal
Teleut пее pee
Tobol-Irtysh Tatar пейә peyä
Tòfa бе be
Trakai Karaim байтал baytal
Tuba-Kizhi бее bee
Turkish kısrak kïsrak
Turkmen baýtal baytal
Tuvan бе, кызырак be, kïzïrak
Urum (Azovian) бийе, байтал biye, baytal
Uyghur بايتلا، بىيە baytla, biyä
Uzbek baytal, biya bäytäl, biyä
Western Yugur pʰi pʰi
Yurt Tatar байтал baytal

mare

кобыла Stute jument


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses