Search Results

naked

голый
nackt
nu

33 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jылаҥаш, шалдаҥ ďïlaŋaš, šaldaŋ
Azerbaijani çılpaq čïlpag
Baraba Tatar йалаңац yalaŋats
Bashkir яланғас, шәрә yalanɣas, šärä
Chuvash ҫара śara
Crimean Karaim чыплакъ, йалангъач, йалгъач čïplaq, yalanɣač, yalɣač
Crimean Tatar çıplaq, uryan čïplaq, uryan
Gagauz çıplak, torlak čïplak, torlak
Halych Karaim йалангъац yalanɣats
Ili Turki yalaŋɢ̆ač yalaŋɣač
Karachay-Balkar къымыжа qïmïža
Karakalpak жалаңаш žalaŋaš
Kazakh жалаңаш, жалаң, ашық žalaŋaš, žalaŋ, ašïq
Khakas чалаас čalaas
Khalaj luxt, yalïŋg luxt, yalïŋg
Kumandy-Kizhi чилааш, шалтан čilaaš, šaltan
Kumyk ялангъач, ялан, ачыкъ yalanɣač, yalan, ačïq
Kuu-Kizhi тьалаш, тьылааш, йылач ťalaš, ťïlaaš, yïlač
Kyrgyz жылаңач žïlaŋač
Mrass Shor чылаш čïlaš
Nogay яланъаш, бос, ашык yalaŋaš, bos, ašïk
Sakha сыгынньах, халтаҥ, сулугур sïgïńńax, xaltaŋ, sulugur
Siberian Tatar йаланҡац, йалан yalanqats, yalan
Tatar ялангач, ялан, шәрә yalangač, yalan, šärä
Teleut јылаңаш, тақ, қақ ďïlaŋaš, taq, qaq
Tòfa чалаӈаш čalaŋaš
Trakai Karaim yalan, yalañğaç yalan, yalaŋɣač
Turkish çıplak čïplak
Turkmen ýalaňaç yalaŋač
Tuvan шалдаң, чанагаш šaldaŋ, čanagaš
Uyghur يالىڭاچ؛ قىپيالىڭاچ؛ ئوچۇق yalingač, qipyalingač, očuq
Uzbek yalang, yalangʼoch yäläŋ, yäläŋɣåč
Western Yugur yalïŋ yalïŋ

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses