Search Results

39 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jылаҥаш, шалдаҥ ďïlaŋaš, šaldaŋ
Azerbaijani çılpaq čïlpag
Baraba Tatar йалаңац yalaŋats
Bashkir яланғас, шәрә yalanɣas, šärä
Chuvash ҫара śara
Crimean Karaim чыплакъ, йалангъач, йалгъач čïplaq, yalanɣač, yalɣač
Crimean Tatar çıplaq, uryan čïplaq, uryan
Dolgan hygynńak hïgïnńak
Gagauz çıplak, torlak čïplak, torlak
Georgian Urum chɯlpax čïlpax
Halych Karaim йалангъац yalanɣats
Ili Turki yalaŋɢ̆ač yalaŋɣač
Iraqi Turcoman ʿuryan ʿuryan
Karachay-Balkar къымыжа qïmïža
Karakalpak жалаңаш žalaŋaš
Karakhanid yalindaq yalindaq
Kazakh жалаңаш, жалаң, ашық žalaŋaš, žalaŋ, ašïq
Khakas чалаас čalaas
Khalaj luxt, yalïŋg luxt, yalïŋg
Kumandy-Kizhi чилааш, шалтан čilaaš, šaltan
Kumyk ялангъач, ялан, ачыкъ yalanɣač, yalan, ačïq
Kuu-Kizhi тьалаш, тьылааш, йылач ťalaš, ťïlaaš, yïlač
Kyrgyz жылаңач žïlaŋač
Mrass Shor чылаш čïlaš
Nogay яланъаш, бос, ашык yalaŋaš, bos, ašïk
Old Uyghur yalıŋ yalïŋ
Sakha сыгынньах, халтаҥ, сулугур sïgïńńax, xaltaŋ, sulugur
Siberian Tatar йаланҡац, йалан yalanqats, yalan
Tatar ялангач, ялан, шәрә yalangač, yalan, šärä
Teleut јылаңаш, тақ, қақ ďïlaŋaš, taq, qaq
Tòfa чалаӈаш čalaŋaš
Trakai Karaim yalan, yalañğaç yalan, yalaŋɣač
Turkish çıplak čïplak
Turkmen ýalaňaç yalaŋač
Tuvan шалдаң, чанагаш šaldaŋ, čanagaš
Urum (Azovian) чыплах, чуплах, чоплах, йалан, дызлах čïplax, čuplax, čoplax, yalan, dïzlax
Uyghur يالىڭاچ؛ قىپيالىڭاچ؛ ئوچۇق yalingač, qipyalingač, očuq
Uzbek yalang, yalangʼoch yäläŋ, yäläŋɣåč
Western Yugur yalïŋ yalïŋ

naked

голый nackt nu


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses