Search Results

57 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) yaqin yaqin
Afšār-e Nānakčī nizdik nizdik
Altay jуук ďuuk
Altay Tuvan ǰo:ɣ ǰōɣ
Azerbaijani yaxın yaxïn
Baraba Tatar йақын yaqïn
Bashkir яҡын yaqïn
Chanto Uyghur yaqan yaqan
Chuvash ҫывӑх śïvăx
Crimean Karaim йакъын, йувукъ yaqïn, yuvuq
Crimean Tatar якъын yaqïn
Dolgan hugas hugas
Dukhan ǰook ǰook
Fu-yü Gïrgïs daa, gĭrna daa, gïrna
Gagauz yakın yakïn
Georgian Urum yaxɯn yaxïn
Halych Karaim йувук yuvuk
Ili Salar jaχɪn yaxĭn
Iraqi Turcoman yāḫṷn yāxŭn
Jungar Tuvan žook
Karachay-Balkar джууукъ ǰuwuq
Karakalpak жақын žaqïn
Karakhanid yaqin, yaɣūq yaqin, yaɣūq
Kazakh жақын, жуық, таяу žaqïn, žuwïq, tayaw
Khakas чағын čaɣïn
Khalaj g͔ulay, yọvuq ɢulay, yọvuq
Khorasani Turkic - NW Dialect yaxïn, ya̮xun yaxïn, ya̮xun
Krymchak yaqïn yaqïn
Kumandy-Kizhi дьуук ďuuk
Kumyk ювукъ yuvuq
Kuu-Kizhi тьагын ťagïn
Kyrgyz жакын ǰakïn
Lopnor Uyghur yaqïn yaqïn
Mogholi qarį⁴b, yọųɣ qarįb, yọųɣ
Mrass Shor чағын čaɣin
Nogay ювык yuvïk
Old Uyghur yakın, yaguk, yaguru yakïn, yaguk, yaguru
Qashqa’i yäxen, yaḫın yäxen, yaxïn
Sakha чугас čugas
Salar jaxɨn, yahende* yaxïn, yaxǝndǝ
Siberian Tatar йыуыҡ yïwïq
Sonqori ya̮xun ya̮xun
Soyot чооғаш čooɣaš
Tatar якын yakïn
Teleut јууқ d’uuq
Tòfa чооғаш čooɣaš
Trakai Karaim йувух yuvux
Tuba-Kizhi йагын yagïn
Tuha ǰooɣaš ǰooɣaš
Turkish yakın yakïn
Turkmen ýakyn, golaý yakï̄n, golay
Tuvan чоок čook
Urum (Azovian) йахын yaxïn
Uyghur يېقىن yeqin
Uzbek yaqin yaqin
Western Yugur yaqïn yaqïn
Xyzyl шахын šaɣïn

near, close

близкий nah près, proche

Swadesh list no. 197 Doerfer list no. 506


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses