Search Results

new

новый
neu
nouveau

Swadesh list no. 183
Doerfer list no. 520

57 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) yaŋga yaŋga
Afšār-e Nānakčī ẹŋgi ẹŋgi
Altay јаҥы ďaŋï
Altay Tuvan ǰā ǰā
Azerbaijani yeni, tǝzǝ yeni, täzä
Bashkir яңы yaŋï
Chanto Uyghur yanai yanai
Chuvash ҫӗнӗ śĕnĕ
Crimean Karaim jenɨ, йангъы, йанъгъы yenï, yanɣï, yaŋɣï
Crimean Tatar yañı yañï
Crimean Tatar-Coastal Dialect jenɨ yenï
Crimean Tatar-Orta Dialect eŋɨ eŋï
Crimean Tatar-Steppe Dialect ǯana ǰana
Cuman yangi yäŋi
Dukhan ỹãã ỹãã
Fu-yü Gïrgïs naa naa
Gagauz yeni yeni
Georgian Urum gaba gaba
Halych Karaim йангъы yanɣï
Ili Salar ja:ŋɪ yāŋĭ
Ili Turki yaŋı, yaŋŋı yaŋï, yaŋŋï
Jungar Tuvan žaa
Karachay-Balkar джангы ǰaŋï
Karakalpak таза, жаңа taza, žaŋa
Kazakh жаңа žaŋa
Khakas наа naa
Khalaj tāzä, yeŋgi tāzä, yeŋgi
Khorasani Turkic - NW Dialect tazzä, ta̮zȧ tazzä, ta̮zȧ
Krymchak jeŋɨ yeŋï
Kumandy-Kizhi наа naa
Kumyk янгы yaŋï
Kuu-Kizhi јаа ďaa
Kyrgyz жаңы ǰaŋï
Mishär Tatar yaña yaŋa
Mogholi yȧŋį yȧŋį
Mrass Shor наа naa
Nogay янъы yaŋï
Ös čaŋ čaŋ
Sakha саҥа saŋa
Salar jaŋɨ, yangesi* yaŋï, yaŋǝsi
Siberian Tatar йаңа yaŋa
Sonqori ta̮zä ta̮zä
Soyot няа ńaa
Tatar яңа yaŋa
Teleut јаңы d’aŋï
Tòfa ńãã
Trakai Karaim йангъы, йанъгъы yanɣï, yaŋɣï
Tuba-Kizhi ньанъы ńaŋï
Tuha ńaa ńaa
Turkish yeni yeni
Turkmen täze täðe
Tuvan чаа čaa
Urum (Azovian) йаңи, йаны, йаңы, йени yaŋi, yanï, yaŋï, yeni
Uyghur يېڭى yeŋi
Uzbek yangi yäŋgi
Western Yugur yaŋï yaŋï
Xyzyl наа

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses