Search Results

rain

дождь
Regen
pluie

Swadesh list no. 151
Doerfer list no. 263

65 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) bɔriš båriš
Afšār-e Nānakčī ya̮ɣuš ya̮ɣuš
Altay jaaш, jaҥмыр ďaaš, ďaŋmïr
Altay Tuvan ǰa:šɣan ǰāšɣan
Azerbaijani yağış yaɣïš
Balkar джауун ǰauun
Baraba Tatar yaŋģır yaŋɣïr
Bashkir ямғыр yamɣïr
Chanto Uyghur yamɣu: yamɣū
Chuvash ҫумӑр śumăr
Crimean Karaim йагъмур yaɣmur
Crimean Tatar yağmur yaɣmur
Crimean Tatar-Coastal Dialect ǯağmur ǰaɣmur
Crimean Tatar-Orta Dialect jağmur yaɣmur
Crimean Tatar-Steppe Dialect ǯağmur ǰaɣmur
Cuman yamgur yamgur
Dolgan һамыыр hamïïr
Fu-yü Gïrgïs namĭr namïr
Gagauz yaamur yaamur
Georgian Urum yaɣɯsh yaɣïš
Halych Karaim йамгъур yamɣur
Ili Salar jaʁmur yaɣmur
Ili Turki yamɢ̆ır yamɣïr
Jungar Tuvan žaškïn
Karachay-Balkar джангур ǰaŋur
Karakalpak жамғыр žamɣïr
Kazakh жаңбыр, жауын žaŋbïr, žawïn
Khakas naŋmïr
Khalaj yaɣuš, yaɣun yaɣuš, yaɣun
Khorasani Turkic - NW Dialect yaɣïš, ya̮ɣïš yaɣïš, ya̮ɣïš
Kondoma Shor чаӊмур čaŋmur
Krymchak jağmɨr yaɣmïr
Kumandy-Kizhi дьамгыр ďamgïr
Kumyk янгур, явун yaŋur, yavun
Kuu-Kizhi ньанмыр, ньанъмыр, нынъмыр ńanmïr, ńaŋmïr, nïŋmïr
Kyrgyz жамгыр, жаан ǰamgïr, ǰaan
Lower Chulym йамғур yamɣur
Mishär Tatar ďañïr ďaŋïr
Mogholi yamɣųr yamɣųr
Mrass Shor нағбур naɣbur
Nogay ямгыр, явын yamgïr, yavïn
Nogay-Karagash чаңыр, җаңыр čaŋïr, ǰaŋïr
Ös suɣ suɣ
Qashqa’i yaghïš yaɣïš
Sakha самыыр, ардах samïïr, ardax
Salar jaʁmɨr yaɣmïr
Siberian Tatar йаңҡыр, йауын yaŋqïr, yawïn
Sonqori yaɣïš yaɣïš
Soyot чаъс čàs
Tashkent Uzbek yong’ir yånɣir
Tatar яңгыр yaŋgïr
Teleut јамғыр d’amɣïr
Tobol-Irtysh Tatar йаңқыр yaŋqïr
Tòfa чаъс, өъскен čàs, ö̀sken
Trakai Karaim йамгъур, йангъур, йанъгъур yamɣur, yanɣur, yaŋɣur
Tuba-Kizhi дьанъмыр d’aŋmïr
Turkish yağmur yāmur
Turkmen ýagyş, ýagmyr yagïš, yagmïr
Tuvan чаъс čàs
Urum (Azovian) йағмур, йавун yaɣmur, yavun
Uyghur يامغۇر yamɣur
Uzbek yomgʼir  yåmɣir
Western Yugur yaɣmïr yaɣmïr
Xyzyl нанмыр nanmïr
Yurt Tatar йаңғыр yaŋɣïr

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses