Search Results

64 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) dȧryå dȧryå
Afšār-e Nānakčī ǰuy ǰuy
Altay суу suu
Altay Tuvan kem kem
Azerbaijani çay čay
Baraba Tatar дӓрйа, тӓрйа, йылҕа, эйри, су därya, tärya, yïlɣa, eyri, su
Bashkir йылға yïlɣa
Chanto Uyghur öze:n, dariya özēn, dariya
Chuvash шыв šïv
Crimean Karaim дэрэ, ӧзэн dere, özen
Crimean Tatar özen, neer özen, neer
Cuman ochus oxus
Dolgan эбэ ebe
Dukhan hem hem
Fu-yü Gïrgïs mürün mürün
Gagauz derä derä
Georgian Urum chai čay
Halych Karaim эзэн ezen
Ili Salar mørøn, mørɛn, øzɛn mörön, mörän, özän
Ili Turki däyrä däyrä
Iraqi Turcoman nehr, şat nehr, šat
Jungar Tuvan kem
Karachay-Balkar суу, къобан suw, qoban
Karakalpak дәрья, өзен därya, özen
Karakhanid ögüz, tadɣūn ögüz, tadɣūn
Kazakh өзен özen
Khakas суғ suɣ
Khalaj čäy, čāy, rōdxāna, rōxāna čäy, čāy, rōdxāna, rōxāna
Khorasani Turkic - NW Dialect ǰẹw, a̮rrïᴦ ǰẹw, a̮rrïᴦ
Krymchak özen özen
Kumandy-Kizhi суг sug
Kumyk оьзен, къойсув özen, qoysuv
Kuu-Kizhi су, суг, сӱ su, sug, sü
Kyrgyz дарыя, өзөн darïya, özön
Lopnor Uyghur däyya däyya
Lower Chulym su su
Mishär Tatar ďïlga, ǯïlga, därya ďïlga, ǰïlga, därya
Mogholi ȧrrį⁴ɣ ȧrrįɣ
Mrass Shor чулат, суғ čulat, suɣ
Nogay сув, йылга suv, yïlga
Old Uyghur yul, yulak, yulat, ögän, öz, özäk, özök yul, yulak, yulat, ögän, öz, özäk, özök
Orkhon Turkic ögüz ögüz
Ös suɣ, ǖs suɣ
Qashqa’i çay, därä čay, därä
Sakha өрүс örüs
Salar moren* morǝn
Siberian Tatar йылға yïlɣa
Sonqori ärx ärx
Soyot hем hem
Tatar елга, дәрья yïlga, därya
Teleut пайат payat
Tòfa һем hem
Trakai Karaim darja, ӧзянь darya, öźań
Tuba-Kizhi суу suu
Tuha gem gem
Turkish ırmak, nehir ïrmak, nehir
Turkmen derýā derya
Tuvan хем xem
Urum (Azovian) дэрйа, дэре, ӧзен, сув, бой, йалта, оз, чай derya, dere, özen, suv, boy, oz, čay
Uyghur دەريا därya
Uzbek daryo däryå
Volga Bolgar şıv šïv
Western Yugur qol qol
Xyzyl юл, юс yul, yüs

river

река Fluss, Bach rivière

Swadesh list no. 152


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses