Search Results

51 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay буу buu
Azerbaijani qəndir gändir
Baraba Tatar йип yip
Bashkir бау, арҡан baw, arqan
Chuvash вӗрен, кантра vĕren, kantra
Crimean Karaim йип yip
Crimean Tatar arqan, yip, sıcım arqan, yip, sïǰïm
Cuman örken örken
Dolgan bya bïa
Dukhan paɣ baɣ
Gagauz çatı, ip čatï, ip
Georgian Urum shyäred šyäred
Halych Karaim йип, аркан, эркен yip, arkan
Ili Salar orχan, toʃun orxan, tošun
Iraqi Turcoman ip, ḫalta ip, xalta
Jungar Tuvan žep žep
Karachay-Balkar джыджым ǰïǰïm
Karakalpak арқан arqan
Karakhanid yip, yišiɣ, uruq, urq yip, yišiɣ, uruq, urq
Kazakh арқан, бау, жіп arqan, baw, žip
Khakas пағ paɣ
Khalaj tänäf, tänāf, tänāb tänäf, tänāf, tänāb
Krymchak iyp, yip, yïp iyp, yip, yïp
Kumandy-Kizhi паг, баг pag, bag
Kumyk йип, аркъан yip, arqan
Kuu-Kizhi паг pag
Kyrgyz жип, көтөрмө, аркан ǰip, kötörmö, arkan
Lopnor Uyghur aɣamča aɣamča
Mishär Tatar arkan, arxan arkan, arxan
Mogholi čųlwį⁴r čųlwįr
Mrass Shor пағ paɣ
Nogay бав, аркан bav, arkan
Old Uyghur yipäk, ıšıg yipäk, ïšïg
Ös paɣ paɣ
Sakha быа bïa
Salar urxan, wuhen* urxan, uxǝn
Siberian Tatar пау paw
Sonqori täna̮b täna̮b
Soyot бағ baɣ
Tatar бау baw
Teleut пуучақ puučaq
Tòfa бағ baɣ
Trakai Karaim ӧркянь örkʼań
Tuba-Kizhi пав pav
Turkish ip, halat ip, halat
Turkmen tanap, ýüp tanap, yüp
Tuvan хендир, канат xendir, kanat
Urum (Azovian) бав, халат, архан, йип bav, xalat, arxan, yip
Uyghur ئارغامچا، ئارقان، تانا، تىزىق arɣamča, arqan, tana, tiziq
Uzbek arqon ärqån
Western Yugur taʰrtïɣ, yataɣ taʰrtïɣ, yataɣ

rope

веревка Seil corde, câble

Swadesh list no. 61 Doerfer list no. 408


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses