Search Results

52 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afšār-e Nānakčī tẹz tẹz
Altay курч kurč
Azerbaijani iti, kəsgin iti, käsgʼin
Baraba Tatar о̆члу ŏčlu
Bashkir үткер, осло ütker, oslo
Chuvash ҫивӗч śivĕč
Crimean Karaim кэскин, йити, ити keskin, yiti, iti
Crimean Tatar keskin keskin
Crimean Tatar-Steppe Dialect ötkür ötkür
Dolgan hytȳ hïtï̄
Dukhan ǰiʰtə ǰiʰtə
Gagauz keskin keskin
Georgian Urum qäsqin k’äsk’in
Halych Karaim ити iti
Ili Salar jiʃtli yištli
Iraqi Turcoman iti iti
Jungar Tuvan ötkür ötkür
Karachay-Balkar кесгин kesgin
Karakalpak өткир ötkir
Karakhanid yitig yitig
Kazakh өткір ötkir
Khakas ustïɣ
Khalaj yittig, yitti, tīz, tēz yittig, yitti, tīz, tēz
Khorasani Turkic - NW Dialect ịtdI, ịdti ịtdI, ịdti
Krymchak keskin keskin
Kumandy-Kizhi ӱдуғ, ӧдӱғ, ӧткӱр üduɣ, ödüɣ, ötkür
Kumyk итти itti
Kuu-Kizhi ӧдӱӷ, уштуг ödüɣ, uštug
Kyrgyz курч, учтуу kurč, učtuu
Mogholi u̱ǫ̇tkį¹ u̱ǫ̇tkį
Mrass Shor чидиг čidig
Nogay оьткир, куьшли ötkir, küšli
Old Uyghur yiti yiti
Ös чидығ čidïɣ
Sakha сытыы, кылааннаах sïtïï, kïlaannaax
Salar xili* šili
Siberian Tatar үткер, оцло ütker, otslo
Sonqori ịti ịti
Soyot чиъті čìtĭ
Tatar үткен ütken
Teleut ӧткӱр, ӧдӱ, қурч ötkür, ödü, qurč
Tòfa чиъті čìtĭ
Trakai Karaim ити iti
Tuba-Kizhi курч kurč
Turkish keskin keskin
Turkmen ýiti, ötgür yiti, ötgür
Tuvan чидиг čidig
Urum (Azovian) кескин, тʹестʹин, тʹескин keskin, ťesťin, ťeskin
Uyghur ئىتتىك ittik
Uzbek keskir, o’tkir keskir, ȯtkir
Western Yugur ïʂtïɣ ïṣtïɣ
Xyzyl щидыг šʼidig

sharp (as a knife)

острый scharf tranchant

Swadesh list no. 191 Doerfer list no. 497


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses