Search Results

shoulder

плечо
Schulter
épaule

42 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay ийин iyin
Azerbaijani çiyin čiyin
Baraba Tatar йаўрын yawrïn
Bashkir ҡулбаш, иңбаш, яурын, иң qulbaš, iŋbaš, yawrïn, iŋ
Chuvash хулпуҫҫи xulpuśśi
Crimean Karaim омуз, омыз omuz, omïz
Crimean Tatar omuz omuz
Dolgan һанны hannï
Fu-yü Gïrgïs innĭ, čardïm innï, ǰarïn
Gagauz omuz omuz
Georgian Urum umuz, umbuz umuz, umbuz
Halych Karaim ин in
Ili Salar jaʁra, jaʁɪr yaɣra, yaɣĭr
Jungar Tuvan egin egin
Karachay-Balkar имбаш imbaš
Karakalpak ыйық ïyïq
Kazakh иық, иін ïyïq, iyin
Khakas иңнi iŋni
Khalaj čị̄in čị̄in
Kumandy-Kizhi иҥзе, эҥзе, ӱшти iŋze, eŋze, üšti
Kumyk инбаш inbaš
Kuu-Kizhi јарын ďarïn
Kyrgyz ийин iyin
Mishär Tatar yagïr yagïr
Mrass Shor ӧштӱ öštü
Nogay ийин iyin
Sakha сарын sarïn
Salar younai* yownay
Siberian Tatar иңпаш iŋpaš
Soyot эъһин, ары èhin, arï
Tatar иңбаш, кулбаш, җилкә iŋbaš, kulbaš, ǰilkä
Teleut јарын, ийин ďarïn, iyin
Tòfa өъһүн ö̀hün
Trakai Karaim
Tuba-Kizhi йарын, эҥзе yarïn, eŋze
Turkish omuz omuz
Turkmen egin egin
Tuvan эгин, екти egin, ekti
Urum (Azovian) омуз omuz
Uyghur مۈرە، دولا mürä, dola
Uzbek oʼmiz, yelka, egin ȯmiz, yelkä, egin
Western Yugur yiɣïn yiɣïn

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses