Search Results

36 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay јан ďan
Azerbaijani yan, tərəf yan, täräf
Baraba Tatar йақ, йан yaq, yan
Bashkir яҡ, ян yaq, yan
Chuvash ен, айӑк yen, ayăk
Crimean Karaim йан, тараф, чэт yan, taraf, čet
Crimean Tatar taraf, yan, yaq, çet, kenar taraf, yan, yaq, čet, kenar
Dolgan öttü, örüt, diägi, diäk, dīgi, hir öttü, örüt, diägi, diäk, dīgi, hir
Dukhan ǰanǝ ǰanǝ
Georgian Urum yan, täräf, tyäryäf yan, täräf, tyäryäf
Halych Karaim йан, тараф, бэк yan, taraf, bek
Jungar Tuvan žük žük
Karachay-Balkar джан, таба ǰan, taba
Karakhanid siŋār, yaŋāq siŋār, yaŋāq
Kazakh жақ žaq
Khakas сари, хыри, нан sari, xïri, nan
Khalaj an, pǟli an, pǟli
Kumandy-Kizhi дьан, йан, наан, ньаан, ньан, тооро, туура, кедер ďan, yan, naan, ńaan, ńan, tooro, tuura, keder
Kumyk якъ, ян, къабургъа yaq, yan, qaburɣa
Kuu-Kizhi ньан, йен ńan, yen
Kyrgyz жак, каптал žak, kaptal
Nogay як, бет yak, bet
Ös чан čan
Sakha өрүт örüt
Siberian Tatar йаҡ, ҡабат, йан yaq, qabat, yan
Soyot нян ńan
Tatar як, тараф, ян yak, taraf, yan
Teleut јан ďan
Tòfa нян ńan
Trakai Karaim йан, тараф yan, taraf
Turkish yan yan
Turkmen gapdal, tarap, ýan gapdal, tarap, yān
Tuvan хажыы, чүк, тала, чан xažïï, čük, tala, čan
Uyghur يان, تەرەپ, ياقا yan, täräp, yaqa
Uzbek taraf, tomon, yoq täräf, tåmån, yåq
Western Yugur yan, qaʰt yan, qaʰt

side, beside

сторона, бок Seite côté طرف, کنار тал

Doerfer list no. 599


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses