Search Results

36 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay араай, табылу araay, tabïlu
Azerbaijani yavaş yavaš
Bashkir яй, аҡрын, талғын yay, aqrïn, talɣïn
Chuvash вӑрах, майӗпен, ерипен, хуллен vărax, mayĕpen, eripen, xullen
Crimean Karaim yavaş yavaš
Crimean Tatar yavaş, ağır, talğın yavaš, aɣïr, talɣïn
Dolgan ültürkäj, nalyččy ültürkäy, nalïččï
Dukhan ür ür
Gagauz yavaş yavaš
Georgian Urum usul, yavash usul, yavaš
Iraqi Turcoman yavaş, āheste yavaš, āheste
Jungar Tuvan äräy äräy
Karachay-Balkar акъырын, акъыртын, сериуюн, ашыкъмагъан aqïrïn, aqïrtïn, seriwün, ašïqmaɣan
Karakalpak әсте, жай, ақырын, пәсең äste, žay, aqïrïn, päseŋ
Kazakh асықпай, баяу, жай, ақырын, бәсең, шабан asïqpay, bayaw, žay, aqïrïn, bäseŋ, šaban
Khakas кӧӧлӌе, майың köölǰe, mayïŋ
Khalaj yävå̄š yävå̄š
Kumandy-Kizhi араай, табынча araay, tabïnča
Kumyk аста, юваш, алгъасамай asta,yuvaš, alɣasamay
Kyrgyz акырын, жай, жайбаракат, көшүүн akïrïn, žay, žaybarakat, köšüün
Lopnor Uyghur assa, asta assa, asta
Mrass Shor кенгерек kengerek
Nogay акырын akïrïn
Old Uyghur akru, kečin akru, kečin
Sakha бытаан bïtaan
Siberian Tatar иреү, салмаҡ, сусма, ашыҡмайын, тис түгел ireẅ, salmaq, susma, ašïqmayïn, tis tügel
Tatar озак, акрын, салмак ozak, akrïn, salmak
Tòfa арғалап, һары arɣalap, harï
Tuba-Kizhi араин arain
Turkish yavaş yavaš
Turkmen haýal, ýuwaş hayal, yuwaš
Tuvan оожум oožum
Urum (Azovian) ағыр, авур, йаваш, савсах aɣïr, avur, yavaš, savsax
Uyghur ئاستا asta
Uzbek sekin, asta sekin, ästä
Western Yugur 𝼞otʰiŋ śotʰiŋ

slow

медленный langsam lent


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses