Search Results

smooth

гладкий
glatt
lisse

Swadesh list no. 193

41 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay јылым, килеҥ ďïlïm, kileŋ
Azerbaijani düz, hamar düz, hamar
Baraba Tatar тақыр taqïr
Bashkir шыма, тигеҙ šïma, tigeð
Chuvash яка yaka
Crimean Tatar tegiz, tüz tegiz, tüz
Gagauz düzgün düzgün
Georgian Urum düz, yumushax düz, yumušax
Halych Karaim йылма yïlma
Ili Salar julba yulba
Jungar Tuvan tegis tegis
Karachay-Balkar таб, сыйдам tab, sïydam
Karakalpak тегис tegis
Kazakh тегіс, жалама, жатық, жылтыр tegis, žalama, žatïq, žïltïr
Khakas чылбыраң, тӱс čïlbïraŋ, tüs
Khalaj lị̄ǰïq lị̄ǰïq
Kipchak Uzbek текьз, текьс tekĭz, tekĭs
Kumandy-Kizhi тӱс, чилгый tüs, čilgïy
Kumyk тегиш tegiš
Kuu-Kizhi текши tekši
Kyrgyz тегиз tegiz
Mishär Tatar tigez, takïr tigez, takïr
Mrass Shor айғы, сылағай ayɣï, sïlaɣay
Nogay тегис tegis
Nogay-Karagash чылтыр čïltïr
Oghuz Uzbek тєки:з tekīz
Ös чылтрама, тӱс čïltrama, tüs
Sakha дэхси, кылааккай dexsi, kïlaakkay
Siberian Tatar тигес, йылмағай tiges, yïlmaɣay
Soyot килегәр kilegär
Tatar шома, тигез šoma, tigez
Teleut тӱс, шақ tüs, šaq
Tòfa килегер kileger
Trakai Karaim илма, йылма ilma, yïlma
Turkish pürüzsüz, düzgün pürüzsüz, düzgün
Turkmen tekiz, ýylmanak tekið, yïlmanak
Tuvan кылаң, оргу, суук, декси kïlaŋ, orgu, suuk, deksi
Urum (Azovian) тӱз tüz
Uyghur سىلىق، پارقىراق siliq, parqiraq
Uzbek tekis tekis
Xyzyl тен ten

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses