Search Results

54 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay jымжак, катпаган ďïmžak, katpagan
Azerbaijani yumşaq yumšag
Bashkir йомшаҡ yomšaq
Chuvash ҫемҫе śemśe
Crimean Karaim йимшакъ, йымшакъ yimšaq, yïmšaq
Crimean Tatar yımşaq yïmšaq
Dolgan imigäs imigäs
Dukhan ǰïmǰak ǰïmǰak
Fu-yü Gïrgïs jĭmjĭh ǰïmǰïx
Gagauz yumuşak yumušak
Georgian Urum yumushax yumušax
Halych Karaim имсак, йымсак imsak, yïmsak
Ili Salar miʃaχ mišax
Ili Turki yu̇mšaq yu̇mšaq
Iraqi Turcoman imşaġ imšaɣ
Jungar Tuvan žïmžak
Karachay-Balkar джумушакъ ǰumušaq
Karakalpak жумсақ žumsaq
Karakhanid yumšāq, käwsäk, käwräk yumšāq, käwsäk, käwräk
Kazakh жұмсақ žumsaq
Khakas нымзах nïmzax
Khalaj närm, yumušaq närm, yumušaq
Kumandy-Kizhi чимчак čimčak
Kumyk йымышакъ yïmïšaq
Kuu-Kizhi щымжащ šʼïmžašʼ
Kyrgyz жумшак ǰumšak
Lopnor Uyghur yumšaq yumšaq
Lower Chulym йымшақ yïmšaq
Mishär Tatar yïmšak yïmšak
Mogholi bo̮š bo̮š
Mrass Shor чымчақ čïmčaq
Nogay юмсак yumsak
Oghuz Uzbek yĭmšaq yĭmšaq
Old Uyghur yumšak, yaval, yılgu, yılın, yımırga yumšak, yaval, yïlgu, yïlïn, yïmïrga
Orkhon Turkic yimšaq yimšaq
Ös čïmžaq čïmžaq
Sakha сымнаҕас sïmnaɣas
Salar miɕli, muxiaqia*, muxihou* mišʼli, mušyačya, mušixow
Siberian Tatar йомошаҡ yomošaq
Sonqori närm närm
Soyot чымҷақ, ҷымҷақ, чумҷақ, ҷумҷақ čïmǰaq, ǰïmǰaq, čumǰaq, ǰumǰaq
Tatar йомшак yomšak
Teleut јымжақ d’ïmžaq
Tòfa nimǰak
Trakai Karaim йымшах, имшах yïmšax, imšax
Tuba-Kizhi ньымжак ńïmžak
Tuha ńïmšak ńïmšak
Turkish yumuşak yumušak
Turkmen ýumşak yumšak
Tuvan чымчак čïmčak
Urum (Azovian) йумшах, йымшах, йымышах yumšax, yïmšax, yïmïšax
Uyghur يۇمشاق yumšaq
Uzbek yumshoq yu̇mšåq
Western Yugur imsaq imsaq

soft

мягкий weich doux

Doerfer list no. 538


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses