Search Results

some

некоторые
etwas, einige
quelque, certain

Swadesh list no. 19

33 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay кандый да kandïy da
Azerbaijani bəʼzi, bir az, bir neçə bä'zi, bir az, bir nečä
Bashkir бер нисә, бер аҙ ber nisä, ber að
Chuvash хӑш-пӗр, хӑш-хӑш xăš-pĕr, xăš-xăš
Crimean Tatar bazı bazï
Ili Salar bɛzi bäzi
Ili Turki bäzi bäzi
Jungar Tuvan key
Karachay-Balkar бираз, бир кесек biraz, bir kesek
Karakalpak бир, бир неше bir, bir neše
Karakhanid baʿż, baʿżı baʿzʿ, baʿzʿı
Kazakh біраз, бірсыпыра, біршама biraz, birsïpïra, biršama
Khakas хайзы xayzï
Khalaj bị̄-näččä bị̄-näččä
Krymchak biraz, bïraz biraz, bïraz
Kumyk бир къадар, бир нечакъы, бирлери, бир-бир bir qadar, bir nečaqï, birleri, bir-bir
Kyrgyz бираз, кээ бир biraz, kee bir
Mrass Shor қайзы qayzï
Nogay кай бир, бир аз, бир неше kay bir, bir az, bir neše
Sakha хайа эрэ, ханнык эрэ, кыра xaya ere, xannïk ere, kïra
Salar bujiaqiu* buǰyačyu
Siberian Tatar ҡайбер, ҡайберәү, йарым qayber, qayberäẅ, yarïm
Tatar беркадәр, берникадәр, кайбер, бераз berkadär, bernikadär, kayber, beraz
Tòfa нямдыы ńamdïï
Trakai Karaim бирнечяляри birnečʼalʼari
Tuha ǰarim ǰarim
Turkish biraz, birkaç, bazı biraz, birkač, bazï
Turkmen birnäçe, käbiri birnäče, käbiri
Tuvan чамдык čamdïk
Urum (Azovian) бир хач, быраз, бираз, бырааз bir xač, bïraz, biraz, bïraaz
Uyghur بىرئاز، بەزى bir az, bäzi
Uzbek bir oz, ba’zi bir åz, bä'zi
Western Yugur qaʰʂ qaʰṣ

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses