Search Results

58 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) bahar bahar
Altay jас ďas
Azerbaijani bahar, yaz bahar, yaz
Baraba Tatar йас yas
Bashkir яҙ yað
Chuvash ҫур śur
Crimean Karaim бахар, бахъар, йазбашы baxar, bahar, yazbašï
Crimean Tatar baar baar
Dolgan һаас haas
Dukhan ǰas ǰas
Fu-yü Gïrgïs jas ǰas
Gagauz ilkyaz ilkyaz
Georgian Urum yazbash yazbaš
Halych Karaim йаз басы yaz basï
Ili Salar bahar, ɛtijaz, ji: bahar, ätiyaz, yī
Ili Turki baxar baxar
Iraqi Turcoman bahar bahar
Jungar Tuvan žas
Kalmak йяс yyas
Karachay-Balkar джаз ǰaz
Karakalpak бәҳәр bähär
Karakhanid yāy, yāz yāy, yāz
Kazakh көктем köktem
Khakas часхы časxï
Khalaj qara-yāaz qara-yāaz
Krymchak baar, bahar baar, bahar
Kumandy-Kizhi дьаскы, часкы ďaskï, časkï
Kumyk язбаш, яз yazbaš, yaz
Kuu-Kizhi јас ďas
Kyrgyz жаз ǰaz
Lower Chulym йас yas
Mishär Tatar ďäz ďäz
Mrass Shor часқы časqï
Nogay язлык, яз, яй yazlïk, yaz, yay
Nogay-Karagash чазлық čazlïq
Old Uyghur yaz yaz
Ös časqï časqï
Qashqa’i bahar bahar
Sakha саас saas
Salar jaz, yazi* yaz, yazi
Siberian Tatar йас yas
Soyot час, ҷас čas, ǰas
Tashkent Uzbek bohor båhår
Tatar яз yaz
Teleut jас ďas
Tobol-Irtysh Tatar йас yas
Tòfa час čas
Trakai Karaim йазбашы yazbašï
Tuba-Kizhi jас ďas
Tuha ǰas ǰas
Turkish bahar bahar
Turkmen ýaz, bahar yāð, bahar
Tuvan час čas
Urum (Azovian) бар, баар, баарь, баир, баирь, байир, байыр, бары, барь, бейер, бейир bar, baar, baaŕ, bair, baiŕ, bayir, bayïr, barï, baŕ, beyer, beyir
Uyghur باھار bahar
Uzbek bahor bähår
Western Yugur yaz yaz
Yurt Tatar йаз башы yaz bašï

spring (season)

весна Frühling printemps


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses