Search Results

46 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay тайак tayak
Azerbaijani dəyənək däyänäk
Baraba Tatar тайақ tayaq
Bashkir таяҡ tayaq
Chuvash патак patak
Crimean Karaim тайак, тайакъ tayak, tayaq
Crimean Tatar tayaq tayaq
Dolgan tańak, palky tańak, palkï
Gagauz sopa, deynek, dayak sopa, deynek, dayak
Halych Karaim тайак tayak
Ili Salar bɛŋgir, tuχmaχ bäŋgir, tuxmax
Jungar Tuvan dayak dayak
Karachay-Balkar таякъ tayaq
Karakalpak таяқ tayaq
Karakhanid čomaq, tāl, čipiq, bärgä, yapɣuč čomaq, tāl, čipiq, bärgä, yapɣuč
Kazakh таяқ tayaq
Khakas ағас aɣas
Khalaj šāxa šāxa
Krymchak tayaq, tayax tayaq, tayax
Kumandy-Kizhi тайак tayak
Kumyk таякъ tayaq
Kuu-Kizhi тайак tayak
Kyrgyz таяк tayak
Mogholi yaɣa̮⁶č yaɣa̮č
Mrass Shor тайақ tayaq
Nogay таяк tayak
Nogay-Karagash тайақ tayaq
Old Uyghur tayak, karakı, bärgä tayak, karakı, bärgä
Ös тайақ tayaq
Qashqa’i çǒmağ, dågånaġ čọmaɣ, dågånaɢ
Sakha мас mas
Salar bang̱eri* banɣǝri
Siberian Tatar тайаҡ tayaq
Soyot тайақ tayaq
Tatar таяк tayak
Tobol-Irtysh Tatar тайақ tayaq
Tòfa тайаӄ tayaq
Trakai Karaim тайак, тайах tayak, tayax
Tuba-Kizhi тайак tayak
Turkish çubuk, değnek, çıta čubuk, dēnek, čita
Turkmen çöp, taýak čöp, tayak
Tuvan будук, даянгыыш, сып burduk, dayangïïš, sïp
Urum (Azovian) сопа, тайах sopa, tayax
Uyghur تاياق tayaq
Uzbek tayoq, kaltak täyåq, kältäk
Western Yugur 𝼝ïmaq c̣ïmaq

stick

палка Stock bâton

Swadesh list no. 53


Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses