Search Results

62 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afšār-e Nānakčī qa̮rn qa̮rn
Altay ич
Azerbaijani məʼdə, qarın mä'dä, garïn
Baraba Tatar қарын, қо̆рсақ qarïn, qŏrsaq
Bashkir ҡорһаҡ, эс, ҡарын qorhaq, es, qarïn
Chuvash хырӑм xïrăm
Crimean Karaim qursaq, къарын qursaq, qarïn
Crimean Tatar qursaq, qarın qursaq, qarïn
Crimean Tatar-Coastal Dialect qarɨn qarïn
Crimean Tatar-Orta Dialect qursaq qursaq
Crimean Tatar-Steppe Dialect xursax xursax
Cuman caren, cursac karïn, kursak
Dukhan hïrən hïrən
Fu-yü Gïrgïs Garĭn qarĭn
Gagauz katı katï
Georgian Urum ɣarɯn ɣarïn
Halych Karaim курсак, карын kursak, karïn
Ili Salar ɢarɪn ɢarĭn
Ili Turki qarın qarïn
Iraqi Turcoman ḳārın qārïn
Jungar Tuvan gïrïn, kïrïn
Karachay-Balkar къарын qarïn
Karakalpak иш, қурсақ, қарын iš, qursaq, qarïn
Karakhanid qarin qarin
Kazakh қарын, құрсақ, іш qarïn, qursaq, iš
Khakas харын xarïn
Khalaj qa˙run, qa˙runäk qa˙run, qa˙runäk
Khorasani Turkic - NW Dialect ɢa̮rin ɢa̮rin
Krymchak qursaq qursaq
Kumandy-Kizhi карын karïn
Kumyk къурсакъ, къарын qursaq, qarïn
Kuu-Kizhi карын karïn
Kyrgyz ич, курсак ič, kursak
Lopnor Uyghur qa:n qān
Mogholi qarïn qarïn
Mrass Shor қурсақ, қарны qursaq, qarnï
Nogay курсак kursak
Nogay-Karagash қо̆рсақ qŏrsaq
Old Uyghur karın, bagır, bel, kukši karın, bagır, bel, kukši
Ös qursaq qursaq
Sakha ис is
Salar ɢarɨn, xusax, ɢusax, husihou* ɢarïn, xusax, ɢusax, xusixow
Siberian Tatar ҡорсаҡ, эц qorsaq, ets
Sonqori g͔a̮rn ɢa̮rn
Soyot һырын hïrïn
Tashkent Uzbek oshqozon åšqåzån
Tatar корсак, эч, карын korsak, eč, karïn
Telengit ич
Teleut ич
Tobol-Irtysh Tatar эц, қорсақ ets, qorsaq
Tòfa иъшті ìštĭ
Trakai Karaim курсах, карын kursax, karïn
Tuba-Kizhi ич
Turkish karın, göbek karïn, göbek
Turkmen aşgazan, garyn ašgaðan, garïn
Tuvan хырын xïrïn
Urum (Azovian) хурсах, харын xursax, xarïn
Uyghur ئاشقازان، قورساق ašqazan, qorsaq
Uzbek qursoq, qorin, oshqozon qursåq, qårin, åšqåzån
Western Yugur qʰarn qʰarn
Xyzyl харын xarïn
Yurt Tatar қарын qarïn

stomach, belly

живот Bauch ventre

Swadesh list no. 85 Doerfer list no. 51


In Swadesh list: "belly"

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses