Search Results

summer

лето
Sommer
été

57 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Afghan Uzbek (Aybak) tɔbistɔn tåbistån
Afghan Uzbek (Sar-e Pol) yas, tabistån yas, tabistån
Altay jaй ďay
Azerbaijani yay yay
Baraba Tatar йӓй yäy
Bashkir йәй yäy
Chuvash ҫу śu
Crimean Karaim йаз yaz
Crimean Tatar yaz yaz
Cuman yay yay
Dolgan һайын hayïn
Dukhan ǰay ǰay
Fu-yü Gïrgïs jay ǰay
Gagauz yaz yaz
Georgian Urum yaz yaz
Halych Karaim йаз yaz
Ili Salar jaz yaz
Ili Turki yaz yaz
Jungar Tuvan žay
Kalmak йей yey
Karachay-Balkar джай ǰay
Karakalpak жаз žaz
Kazakh жаз žaz
Khakas чайғы čayɣï
Khalaj az az
Krymchak yaz yaz
Kumandy-Kizhi чай čay
Kumyk яй yay
Kuu-Kizhi тьай, йай, тьас tʼay, yay, tʼas
Kyrgyz жай ǰay
Lower Chulym йай yay
Mishär Tatar ďäy ďäy
Mrass Shor чайғы čayɣï
Nogay яз, яй yaz, yay
Nogay-Karagash йаз yaz
Ös čayɣï čayɣï
Qashqa’i yaz, bahar, tǒvsan yaz, bahar, tọvsan
Sakha сайын sayïn
Salar ji, yi̱* yi, yī
Siberian Tatar йәй yäy
Soyot чай, ҷай čay, ǰay
Tashkent Uzbek yoz yåz
Tatar җәй ǰäy
Teleut jaй ďay
Tobol-Irtysh Tatar йәй yäy
Tòfa чей čey
Trakai Karaim йаз yaz
Tuba-Kizhi дьайгы, йай d’aygï, yay
Tuha ǰay ǰay
Turkish yaz yaz
Turkmen tomus tomuθ
Tuvan чай čay
Urum (Azovian) йаз yaz
Uyghur ياز yaz
Uzbek yoz yåz
Western Yugur yay yay
Yurt Tatar йаз yaz

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses