Search Results

thick

густой
dick
épais

Swadesh list no. 30

47 entries found.

Language Citation Form Standardized Form
Altay койу, калыҥ koyu, kalïŋ
Azerbaijani qalın galïn
Baraba Tatar qalın qalïn
Bashkir ҡуйы, ҡалын quyï, qalïn
Chanto Uyghur kalan kalan
Chuvash ҫӑра śăra
Crimean Karaim къалын qalïn
Crimean Tatar sıq, gür, qoyu, qalın sïq, gür, qoyu, qalïn
Dukhan ỹoon ỹoon
Fu-yü Gïrgïs Galĭn qalïn
Gagauz koyu koyu
Georgian Urum qöq, ɣalɯn k’ök’, ɣalïn
Halych Karaim калын kalïn
Ili Salar χaluŋ, jiri xaluŋ, yiri
Ili Turki qalın qalïn
Jungar Tuvan kïlïn
Karachay-Balkar къалын qalïn
Karakalpak жуўан, қалың žuwan, qalïŋ
Kazakh қалың qalïŋ
Khakas халын , тығый, хойығ, чыы xalïn, tïɣïy, xoyïɣ, čïï
Khalaj čāq, yọɣun, yọɣur, kök čāq, yọɣun, yọɣur, kök
Kipchak Uzbek қойъ qoyï
Krymchak qalïn qalïn
Kumandy-Kizhi калын, койуғ kalïn, koyuɣ
Kumyk къалын qalïn
Kuu-Kizhi калынъ kalïŋ
Kyrgyz жоон, калың, коюу ǰoon, kalïŋ, koyuu
Lower Chulym kojug koyug
Mrass Shor қойуғ qoyuɣ
Nogay койы koyï
Oghuz Uzbek қуйу:, қуйуғ quyū, quyuɣ
Ös čuɣan čuɣan
Sakha хойуу xoyuu
Salar xaloŋ, halang* xaloŋ, xalaŋ
Siberian Tatar ҡуйы quyï
Tatar калын, куе, каты kalïn, küye, katï
Teleut қалың, қойу, чуқ qalïŋ, qoyu, čuq
Tòfa ńoon ńoon
Trakai Karaim калын kalïn
Tuha ńoon ńoon
Turkish kalın kalïn
Turkmen galyň galïŋ
Tuvan чоон čoon
Urum (Azovian) халын xalïn
Uyghur قېلىن qelin
Uzbek qalin qalin
Western Yugur qʰalïn qʰalïn

Click on the language name for further information about the language, transcription scheme, and sources consulted.

List of English glosses